– Ja, veien er veldig smal til tider

BISPEVEIEN: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) skjønner bekymringen for Bispeveien. – Nå må vi finne ut hva som gir mest for investeringene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) fikk seg en kjøretur med partikollega og ordførerkandidat i Re Frode Hestnes (FrP) onsdag 27. mai 2015.

Hestnes benyttet anledningen til å spille inn ønsker for Bispeveien: Flere steder trengs det bedre belysning, ny asfalt, vurdering av fartsgrensene – spesielt med tanke på Kopstadveien.

Flere steder er det planer om tryggere kryss – såkalt kanaliserte kryss med avkjøringsfelt. Skolebarn må skysses i taxi i mangel på trygge busslommer. Flere kilometer mangler gang- og sykkelvei, og veien er så smal at flere lastebiler har tippa utfor veien.

– Det er mange ønsker, og jeg forstår det når vi ser hvor mye trafikk som kommer her når E18 er stengt, sier samferdselsministeren til ReAvisa. Men han vil ikke love noe konkret.

– Nå er vi her for å se på det som er påpekt, vi har jo hørt fra dere mange ganger. Det viktigste nå for oss er at brua kommer opp igjen og at vi får normal ferdsel på E18.

På grusplassen ved innkjøringen til Skjeggestadåsen kom ministeren en times tid forsinket – på grunn av trafikken, selvfølgelig. Ministeren fikk føle på kroppen den økte trafikken på Bispeveien, etter brukollapsen på E18 i februar.

– Det ville ikke være fornuftig å begynne å grave her nå med så stor trafikk, mener samferdselsministeren. – Men vi må være forberedt på, når trafikken er nede på normalt nivå, at vi har planen klar for hva vi skal gjøre hvor – her eller i Holmestrand, eller begge steder.

Ministeren setter med det omkjøringsveiene i Re og Holmestrand langt på vei opp mot hverandre. For Hestnes er det viktig at Bispeveien får status som en beredskapsvei, og at midlene som trengs for å oppgradere følger med.

Ønskene for Bispeveien er mange, og de er gamle. Veien er for det meste ei jernbanelinje fra 1901 som ble asfaltert da jernbanen ble lagt ned. Veien er smal, og på det aller smaleste mangler det også gang- og sykkelsti.

– Jeg har vist ministeren alle hjulsporene på utsiden av veien, forteller Hestnes. Flere lastebiler har tippa utfor veien det siste snaue halvåret med omkjøringstrafikk.

I 2009 fant ReAvisa at det hadde vært en alvorlig ulykke med personskade eller dødsfall annenhver måned i snitt i perioden 1999 – 2009. En sterkt ulykkesbelastet strekning, som nå har mer enn dobbelt så stor trafikk.

– Trafikksikkerhet er svært, svært viktig. Det å kunne bidra til at veiene oppleves som trygge er viktig. Noen steder trengs det ene, andre steder det andre. Nå må vi finne ut hva som gir mest for investeringene her langs Bispeveien, sier Solvik-Olsen.

Bispeveien gjør inntrykk på ministeren: – Ja, veien virker smal, og med lite asfalt på utsiden av den hvite kantlinjen. Det kan by på litt keitete situasjoner.

Annonse:
, ,