For få varme hender på helsehuset – vil øke bemanningen

DSC_0794 (2)LOKALPOLITIKK I RE: Rådmannen foreslår å øke grunnbemanningen, men samtidig skal det spares millioner på stordriftsfordeler – håper man.

Rådmannens forslag til Økonomiplan for 2016 – 2019 ble lagt fram på kommunehuset tirsdag 19. mai 2015.

Der var det kutt over hele linja, men med noen unntak – blant annet pleie og omsorg. Det skal spares, men også bevilges mer penger. Summene går mer eller mindre opp i opp.

Med tjenestene samla i ett hus på Revetal skal det være mulig å spare 2,8 millioner kroner. Ved å optimalisere drifta av hjemmetjenestene er det lagt inn en besparelse på 1 million.

– Det tar tid å få på plass drift av helsehuset som en enhet, og dra veksel på kompetanse på tvers av avdelingene i samme hus, forteller rådmann Trond Wifstad.

– Erfaring fra liknende prosjekt i andre kommuner er at det kan ta ett par-tre år.

I tillegg vil rådmannen optimalisere tjenestene, bruke moderne velferdsteknologi, ha de rette folka med rett kompetanse på rett sted – og ha tilstrekkelig med folk på jobb.

Det gir i sin tur lavere fravær, et fravær som har skutt i været fra best i klassen til et fravær rundt landssnittet.

– Mye ressurser brukes i dag på å hente inn vikarer, forteller rådmannen. Derfor er det helt avgjørende å ha tilstrekkelig grunnbemanning.

– Vi har fått signaler på at det har vi ikke i dag.

Forslaget er å styrke bemanningen med 2 millioner kroner i 2016, og 4 millioner kroner i 2017.

Det er lagt inn en buffer på 5,2 millioner kroner. Rådmannen mener det er størst usikkerhet på dette feltet, spesielt med tanke på hvor kjapt stordriftsfordelene kan hentes ut.

Det er kommet flere klager på manglende bemanning på Re helsehus, og to formelle klager skal opp til behandling hos Fylkesmannen.

I tillegg har ReAvisa fått flere henvendelser fra fortvilte pårørende som mener det er farlig få folk på jobb på helsehuset.

Rådmannens forslag kommer opp til politisk behandling i juni. ReAvisa følger som vanlig lokalpolitikken i Re.