– Ta med frakk på kalde dager

DSC_0776 (2)LOKALPOLITIKK I RE: I Vivestad kirke må fyringen byttes ut, men det er ikke penger til en skikkelig erstatning. Det totale vedlikeholdsetterslepet for kirkene i Re er 37 millioner kroner.

Rådmannens forslag til Økonomiplan for 2016 – 2019 ble lagt fram på kommunehuset tirsdag 19. mai 2015.

Re kirkelige fellesråd drifter fem kirker, derav tre middelalderkirker med spesiell nasjonal verneverdi. Vedlikeholdsetterslepet er på cirka 37 millioner kroner.

Noe må utbedres kjapt:

Oppgradering eller utskifting av gammel el-forsyning, lynvern og oppvarming er anslått til nesten fire millioner kroner. Brannvarsling, sikringsanlegg og slukkeanlegg er anslått til nesten 2,5 million kroner.

– Brannvarsling fungerer per i dag, men utstyret er så gammelt at det ikke er å oppdrive reservedeler hvis det skulle ryke, forteller kirkeverge Per Astrup Andresen.

Parafintanken ved Vivestad kirke er så gammel at det er fare for lekkasje og forurensing. Derfor brukes fyringsolja opp for så å fjerne tanken, men en god erstatning for å varme opp kirka er det ikke råd til.

– Ta med frakk på kalde dager, råder kirkeverge Per Astrup Andresen. – Vi kan komme dithen at vi ikke kan garantere en grei innetemperatur.

Det mest synlige for folk flest er behovet for et malingsstrøk på kirkene. Bare det vil koste 1,3 millioner kroner.

– Det er kjedelig å legge fram disse dystre tallene hvert eneste år, og jeg ser at det er mange gode tiltak som skal prioriteres, sier kirkevergen. – Men det er nå min plikt som kirkeverge å minne om at kirkene er et kommunalt ansvar.

Fem kirker er mye å ta vare på for en kommune på rett rett over 9.000 innbyggere, særlig når vi vet at vi har en trang kommuneøkonomi. Men det er er viktig at kirkene framstår i respektabel stand.

– Dette er betydningsfulle bygg, og det er viktig at de blir ivaretatt på en mye bedre måte enn i dag. Både i forhold til regelverket, men også av plikt ovenfor folket i Re, og ovenfor framtidige generasjoner.

Kirkevergen anslår et besøkstall på omkring 20.000 i kirkene i Re i fjor. 7.000 var i begravelser, 10.000 i gudstjenester, i tillegg kommer mange andre arrangement som kirkekonserter, med mer.

Et etterslep på 37 millioner kroner satt opp mot rådmannens forslag på 400.000 kroner til årlig vedlikehold, rimer dårlig.

– Spørsmålet er om vi har råd til å gjøre noe med dette i det hele tatt, sier en fortvila kirkeverge.

Rådmann Trond Wifstad innrømmer at kirkene blir tilgodesett med småpenger, sett i forhold til vedlikeholdsbehovet.

– Det er helt riktig som kirkevergen sier, dette er et område som ikke løses i økomomiplanen slik den er framlagt.

Rådmannens forslag kommer opp til politisk behandling i juni. ReAvisa følger som vanlig lokalpolitikken i Re.

,