– Her kan vi vikle oss inn i mye rart

LOKALPOLITIKK I RE: Re ønsker Sande velkommen, Horten og Tønsberg settes lenger ut på sidelinja – og arbeidsgruppa skal bestå av tre folkevalgte som aktivt går inn for kommunesammenslåing.

Heming Olaussen (SV) er den eneste representanten fra det eneste partiet i kommunestyret i Re som kjemper for å beholde Re som en sjølstendig kommune.

Derfor mener han at SV burde få innpass i den politisk arbeidsgruppa som skal styre prossessen videre, for å få en ballanse mellom de som er for og i mot kommunesammenslåing i informasjonen ut til innbyggerne.

– Det ville være lurt å ta med den ene stemmen som snakker på vegne av flertallet av befolkningen. Det vil gi arbeidet en bredere legitimitet, argumenterte Olaussen.

Forslaget om å utvide den politiske arbeidsgruppa med en SV-representant faller med 24 stemmer mot Olaussens ene stemme. Og det helt uten at noen fra flertallet tar ordet og fremmer sitt syn fra kommunestyrets talerstol.

I møtemaratonet torsdag 26. mars 2015 ble det også klart at Re går for å inkludere Sande i utredningsarbeidet mot en eventuell kommunesammenslåing.

Horten og Tønsberg blir satt enda lenger ut på sidelinja.

Kåre Solberg (KrF) mener det er trist. – Jeg beklager at Horten ikke er med. Re kunne hatt stor nytte av å se i den retningen, mener Solberg.

Per Asbjørn Andvik (Sp) er delvis enig: – Jeg beklager også at Horten ikke er med, men det er vel mer Horten sitt problem enn vårt, mener Andvik.

I sin innledning redegjorde ordførerer Thorvald Hillestad (Sp) for hva som har skjedd siden sist:

Horten har akkurat starta sin debatt rundt kommunestruktur og er derfor altfor seint ute, mens Tønsberg vil følge sitt hovedspor videre: TNT med Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Tønsberg snakker gjerne med Re – men da må henvendelsen komme fra Re.

– Sande veit ikke helt hvor de vil, men de vil henge med på utredninger både mot oss, mot Drammen, i tillegg til å utrede alternativet å fortsette som Sande, orienterer Hillestad.

Heming Olaussen (SV) spør: – Hva slags alternativ er egentlig Sande?

– Sande holder tre alternativer åpne. Vi vet ikke noe om hvor de havner før folkeavstemminga her i Re – hvordan kan folk i Re ta stilling til dette? Stemmer du ja til kommunesammenslåing, stemmer du da ja til Sande?

Trude Viola Antonsen (Ap) lurer på hvor nærme valget spørsmålstillinga må spikres. Hun mener det må være greit å spørre om ja eller nei til 3K, som også kan innebære 4K, inneforstått: – Er det ålreit at Sande også henger med?

Trygve Ånestad (Sp) tror det ikke er mulig å gå ut med alternativ A, B eller C i en folkeavstemming. – Vi må ha ja eller nei. Det er synd at vi har så dårlig tid at vi må gjøre alt sammen på en gang.

Olaussen mener det må være helt klart og tydelig for folk hva de stemmer ja eller nei til.

– Her kan vi risikere å vikle oss inn i mye rart, det ser jeg allerede utifra det som blir sagt her i kveld. Debatten er illustrerende for problemene som ligger der, sier Olaussen – den eneste representanten som er i mot sammenslåing i det store og det hele.

Følgende ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 26. mars 2015:

«Re kommune er positiv til at Sande kommune deltar i utredningsarbeidet; Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen. Re kommune foretar sjøl ingen henvendelse til Horten kommune eller Tønsberg kommune med ønske om å utrede sammenslåing».

Følgende punkt ble vedtatt med 18 mot 7 stemmer fra mindretallet ved SV og felleslista Høyre/KrF:

«Re kommune slår fast at det p.t. ikke har kommet henvendelser fra øvrige aktuelle nabokommuner om å utrede sammenslåing».

Kåre Solberg invendte mot dette punktet: – Riktignok har vi ikke fått henvendelse om å utrede sammenslåing, men vi har fått henvendelser som sådan fra både Horten og Tønsberg, poengterer Solberg – men han fikk ikke flertallet med seg på å fjerne dette punktet.

Ifølge rådmann kan spørsmålsstillingen for folkeavstemmingen avgjøres i mai-, kanskje senest juni-møte. Det har med reint praktiske utfordringer å gjøre, som trykking av stemmesedler.

ReAvisa følger saken videre.