Kampen står om barnehagen i Vivestad og skolen i Høyjord

ReAvisa_vivestad_180315_005_NETTVIVESTAD: Andebu-ordføreren vil ha med seg Høyjord til Sandefjord, og garanterer for Høyjord skole. – En garanti som kanskje er verd papiret den er skrivi på, men ikke stort mer, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp) og Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad (Sp) satt skulder ved skulder på bygderådsmøte på Sagatun i Vivestad onsdag 18. mars 2015.

Det ble ikke et hjertelig møte mellom de to Senterparti-ordførerne i hver sin innlandskommune i Vestfold. Sommerstad vil ha med hele dagens Andebu til den nye storkommunen Sandefjord, mens Hillestad håper Vivestad blir i Re.

Nabogrendene Vivestad og Høyjord regner seg ofte som ei felles grend. Utkant er og blir de uansett, spørsmålet er om de skal søke sammen i en av kommunen eller fortsette som i dag med ei kommunegrense mellom seg.

Du skulle kanskje tru Hillestad og Sommerstad som to Senterparti-ordførere helst ville stå alene som sjølstendige kommuner, eller alternativt finne sammen til en sterk innlandskommune – i ordets rette forstand.

Det siste vil folk i både Vivestad og Høyjord, ifølge innbyggerundersøkelsene både i Re og Andebu. De to kommunene Re og Andebu er en god ide for en kommunesammenslåing, mener vivestadinger og høyjordinger.

Men ordførerne ser mot hver sin by-kommune, henholdsvis Holmestrand og Sandefjord. I Andebu er det spikra – det blir en ny storkommune med Andebu, Stokke og Sandefjord (SAS) som blir hetende Sandefjord.

I Re er det mer usikkert hva som skjer, men de folkevalgte styrer mot en storkommune med Re, Hof og Holmestrand (3K) – og kanskje Sande. Døra står også åpen for andre som skulle være interessert. Alternativet å fortsette som Re kommune skal også utredes.

Re har bygd barnehage i Vivestad, mens Andebu lar Høyjord skole leve – sjøl om Re sa opp Andebu-avtalen der Vivestad-elever sikra en del av elevgrunnlaget.

ReAvisa_vivestad_180315_003_NETStor-kommunen Sandefjord garanterer for Høyjord skole, forteller Andebu-ordfører Sommerstad i sin innledende apell. Høyjord skole er freda fram til 2020.

– Det er umulig å komme med sånne garantier, mener Re-ordfører Hillestad. Ingen ordfører kan sitte i dag og garantere for for framtidige kommunestyrevedtak. Det kan ikke Sommerstad, det kan ikke jeg.

– Avtalen er sikkert verd papiret den er skrivi på, men stort mer enn det er det ikke, sier Hillestad. Flere i salen mener det samme. Det er snakk om tre år etter at den nye storkommunen er en realitet, så er garantien ute.

– Det er latterlig at min garanti blir latterliggjort. Hvem andre kan gi en bedre garanti? Sandefjord strekker seg langt. Samtidig veit vi at Re har sagt opp Andebu-avtalen, svarer en tydelig irritert Andebu-ordfører med et spark til Hillestad.

Re får tyn for å ha sagt opp Andebu-avtalen ved første anledning, etter garantier for en langvarig avtale tilbake i 2011. Flere mener det viser liten vilje fra Re sin side til å opprettholde Høyjord skole hvis Høyjord blir en del av Re.

Anne Høyjord fra Høyjord mener at jobben SAS har gjort er betryggende. – Jeg føler vi er blitt tatt på alvor av Sandefjord. På den andre sida kan jeg ikke se at vi har noe å tjene på å gå over til Re.

ReAvisa_vivestad_180315_012_NETTHelge Skjeggestad fra Vivestad er en av flere som ikke lar seg imponere over garantien for Høyjord skole. Han mener at Vivestad og Høyjord naturlig sokner til nordre Vestfold, ikke en kommune med hovedsetet i sydfylket i Sandefjord.

Jan Jensen fra Vivestad mener Andebu-ordføreren har latt seg imponere for lett av Sandefjord. Han håper folket i Høyjord ikke lar seg påvirke og mister gangsynet. Høyjord til Re, er hans mening.

– All erfaring fra kommunesammenslåinger er at utkanten får lide i en sentralisert ny storkommune. Det vil være naturlig at Høyjord går over til Re for å stå sterkere sammen. Alternativet er at det går dårlig for både Vivestad og Høyjord i hver sin utkant, mener Jensen.

Steinar Langeland fra Vivestad mener at Vivestad bør bli i Re, så må Høyjord få bestemme sjøl hvor de havner hen. – For Vivestad sin del er det fint å gå mot Hof, hvis det blir tilfelle med Re og 3K. Vi har ei felles grense og en lang felles historie med Hof.

Tore Fevang fra Vivestad mener det er det samme hvilken kommune man tilhører, så lenge der er stabilitet rundt barnehage, skole og kommunale tjenester. – Uansett vil vi være en utkant, mener Fevang.

Heidi Leinaas Hagen fra Vivestad oppsummerer greit hva som er viktig for bygdefolket i Vivestad og Høyjord:

– Barna er det viktigste, og denne sammenheng betyr det Vivestad barnehage og Høyjord skole. Ønsker vi ei levende bygd? Da er det helt vesentlig at vi får forutsigbarhet rundt barnehage og skole!

ReAvisa_vivestad_180315_001_NETT