Re får en million kroner til å styrke opplæringa i småskolen

Stordalen_trist_NETTLOKALPOLITIKK I RE: Morten Stordalen (FrP) er stolt av hva den blå-blå regjeringa får til, men da den rød-grønne regjeringa gjorde noe av det samme var han «svært lite imponert».

Da den rød-grønne regjeringa i 2013 bevilga penger til nye lærerstillinger til de skolene som scora dårligst, var Revetal ungdomsskole blant de skolene som fikk penger.

De lokale rød-grønne slo seg på brystet og sola seg i glansen fra statlige millioner kroner som skulle komme over flere år. Pengene ble til fire nye lærerstillinger over fire år på Revetal ungdomsskole.

Nå vil Morten Stordalen (FrP) sole seg i glansen av nye statlige millioner kroner, sjøl om han den gangen tordnet fra kommunestyrets talerstol i Re:

– Dette er å belønne de som gjør det dårlig!

Stordalen har siden den gang kommet inn på Stortinget og har en sentral rolle i det som er blitt regjeringspartiet FrP. Han liker fortsatt dårlig å belønne de som gjør det dårlig:

– Det er helt riktig at jeg sa noe sånt som det den gangen, og jeg mener fortsatt at det ikke er noe å skryte av at Re gjør det dårlig og derfor får ekstra penger – nok en gang.

– Re kommune får rett og slett ikke disse pengene fordi vi er flinke, men fordi vi ikke gjør det spesielt bra.

– Men målet må jo være å komme ut av bånnlista, gjennom å levere bedre læring fra flere lærere. Derfor er det bra at regjeringa tar i et tak. Og regjeringa vil følge tett hva som skjer med disse pengene.

Stordalen håper ingen – heller ikke Re kommune – blir avhengig av pengene som kommer som ekstratilskudd.

Han mener kommunene bør fokusere mer på primæroppgavene sine – og der er skole en av de absolutt viktigste oppgavene.

Sjøl trekker Stordalen seg ut av lokalpolitikken hjemme i Re for å konsentrere seg fullt og helt om rikspolitikk etter denne kommunestyreperioden. Han spår harde prioriteringer framover i Re.

– At Re kommune først får ei redningspakke til ungdomsskolen, så nå barneskolene – det bør være en vekker, mener Stordalen.

Utregningene er klare, og for Re kommune sin del betyr budsjettforliket mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre at vi får rett over en million kroner årlig, øremerka et bedre innhold i skolen for 1. – 4. trinn. Ordningen starter høsten 2015.

Re kommune får pengene fordi vi er blant landets hundre kommuner med lavest lærertetthet i småskolen. Halvparten av Vestfold-kommunene er på lista, blant dem alle 3K-kameratene Re, Holmestrand og Hof.

Stordalen mener det er en stor forskjell på de rød-grønnes redningspakke, og den som kommer nå fra den blå-blå regjeringa:

– Vår satsing går ikke ut på å reparere ved å bevilge penger til ungdomsskolen, men heller å komme inn tidlig og sørge for en god skolegang allerede fra barna starter i 1. klasse.

Han tror mange skoler sliter med å gjøre en god nok tidlig innsats.- De første skoleåra er helt avgjørende, det vet vi jo. Derfor er jeg selvfølgelig veldig stolt av det regjeringa har fått til nå.