Ordføreren ber om «forbikjøring forbudt»-skilt på Bispeveien

BISPEVEIEN: Ordfører Thorvald Hillestad skriver i et brev til Statens Vegvesen – med kopi til ReAvisa – at han er bekymra for forbikjøringer på den sterkt trafikkerte Bispeveien.

– Vil peke på strekningen fra krysset Rv 35 / Fv 306 Hengsrudveien (Bjerkeveiskillet) og nordover en liten kilometer (til Fossan). Dette er en lite oversiktlig veistrekning som inneholder hele tre veikryss og fire busslommer.

– Fartsgrensen har her i flere år vært 70 km/t, ingen fotgjengerfelter. Til og med på en slik strekning presterer vogntog å foreta forbikjøring både av personbiler og andre trailere.

Ordføreren ber om at det settes opp skilt med ”forbikjøring forbudt” så lenge Bispeveien er en av de viktigste omkjøringsveiene etter brukollapsen på E18.

– Dette burde etter en lekmanns vurdering være et svært enkelt og billig forebyggende tiltak som jeg håper veimyndighetene kan applaudere.

Ordføreren skriver også at den enorme trafikken på Bispeveien er en stor belastning. – Ikke unaturlig er det de myke trafikanter det er størst engstelse omkring, særlig i forbindelse med kryssing av veien.

Hillestad skryter av rask respons for å sørge for bedre belysning ved gangfeltene på Revetal, og håper det samme kan skje med dette initiativet.