Re SV vil satse på Re kommune

ReAvisa_SV_003_NETTLOKALPOLITIKK I RE: Ett punkt skiller fortsatt SV fra alle de andre partiene i Re: Ja til et sjølstendig Re.

– SV har et mål om å fortsatt ha en representant i kommunestyret. Oppslutningen om partiet sentralt er ikke større enn at vi må gjøre jobben skikkelig her hjemme, taler partiets 1. kandidat Heming Olaussen.

– Nei, ambisjonene ikke større enn som så, sier Olaussen til ReAvisa etter at han har fått fornyet tillit som partiets toppkandidat. – Men vi tar i mot alt vi kan få, så gjerne to representanter.

Olaussen har tross SVs ene kommunestyrerepresentant skaffa partiet mye oppmerksomhet i denne perioden. Han er langt ifra en anonym folkevalgt.

– Det er hyggelig med fornya tillit i eget parti. Jeg håper også velgerne ellers har lagt merke til hva lille SV har fått til i den siste perioden, og ikke minst hva vi har stått opp mot. Som 3K-toget.

– Ofte har SV stått mer eller mindre alene i begynnelsen, men etter hvert med støtte fra flere. Kravet om folkeavstemming om kommunesammenslåing, blant annet. Og eiendomsskatt, for å styrke skolene.

SV vil satse på Re kommune, med ny ungdomsskole blant annet. Fortsatt satsing på Re middelalderdager, Slagene på Re og annen lokal kultur er også viktig i det lokale partiprogrammet.

– Ett punkt skiller oss fra alle de andre: Ja til et sjølstendig Re, forteller Olaussen. Det var kampsaken ved forrige valg i 2011, og er det fortsatt:

– Vi er det eneste partiet som stoler på vår egen kommune og Res styrke som sjølstendig kommune. Det viser historien at vi har vi stått fast på gjennom alle år, ikke bare nå for å fiske stemmer fram mot valget.

– Folk kan stole på SV, mener Olaussen som har et flertall av folket i Re bak seg i spørsmålet om et sjølstendig Re. Kanskje følger noen av de andre partiene etter?

– Et stort flertall av innbyggerne er enig med SV og ser ikke behovet for en kommunesammenslåing, ifølge innbyggerundersøkelsen fra november 2014, siterer Olaussen fra det ferske partiprogrammet.

– Vi har enda ikke sett noen overbevisende dokumentasjon på at tjenestene eller økonomien i Re vil bli styrka av å bli slått sammen med nabokommuner, som er i omtrent samme økonomiske situasjon som oss.

– Derimot er vi redd for at færre vil engasjere seg i en større kommune som kan bli topptung og mer byråkratisk, med lenger avstand mellom folk og folkevalgte.

Olaussen siterer videre, i samsvar med partiprogrammet: – Vi stiller spørsmål om den gode utviklinga for Revetal vil bli prioritert i en ny kommune der senteret ventelig vil ligge i Holmestrand.

Før valget redegjør Elisabeth Sann og Jan Jensen for nominasjonskomiteens arbeid:

– Det er ei kvinnedominert liste, med flere nye navn blanda med gamle, kjente navn. Det er mange unge på lista som drar snittalderen ned, så det er ei ung liste.

– I tillegg har vi vært så heldig å få med oss ett par innflyttere til Re med politisk erfaring fra andre kommuner, forteller Sann.

Forslaget fra nominasjonskomiteen ble enstemmig vedtatt på nominasjonsmøtet 20. januar 2015: 1. Heming Olaussen, 2. Anna Marie Frost, 3. Jord Herheim, 4. Elisabeth Sann, 5. Magnus Theiste Østlie.