Våle blir med i felles 17.mai-tog på Revetal

17mai2_NETT

HIPP HURRA! Siv Ellen Kristiansen fra kulturkontoret og Trude Viola Antonsen, varaordfører og leder av 17. mai-komiteen. Foto: Synne Eggum Myrvang.

REVETAL: Etter tre år med fellestog for Ramnes og Røråstoppen skoler på nasjonaldagen, blir både Våle og ungdomskolen med i 2015.

– Det har vært snakka om i 17. mai-komiteen i Re i flere år at skolene samles i tog på Revetal når helsehuset ble ferdig, forteller Siv Ellen Kristiansen fra kulturkontoret i kommunen. Hun er sekretær for komiteen som består av representanter for alle FAU-rådene på skolene i Re.

Varaordfører Trude Viola Antonsen er leder av komiteen.

Da komiteen satte seg sammen i høst viste det seg likevel at det ikke er selvsagt for alle å gå i tog på Revetal, på tross av at helsehuset nå er oppe.

Det resulterte i spørreundersøkelser fra FAU-rådene på både Kirkevoll og Solerød skoler, samt fra ungdomslaget i Fon. Undersøkelsene har også gått til de som har barn i barnehage.

– Dette med 17. mai er veldig viktig for folk, mener Kristiansen. – Jeg håper bare de voksne snakka med barna før de har svart på undersøkelsen.

For både Undrumsdal og Fon ble svaret et klart nei til fellestog.

På Kirkevoll derimot, ble det fire stemmer overvekt for å gå i tog på Revetal. Av 3-400 utsendte spørreark, kom det 124 svar tilbake, hvorav 60 stemte nei til fellestog og 64 stemte ja.

Revetal ungdomsskole er også med!

Ungdomsskolen ved rektor Mona Elisabeth Larsen har tatt kontakt med komiteen og ønska å være med, så nå får ungdomsskolen en egen plass i toget for de elevene som ønsker det.

– Det var utrolig morsomt at de tok kontakt. Det er jo den eneste ungdomsskolen vi har her i Re, og det blir bra at de får en plass i toget mener Kristiansen og Antonsen.

De har stor tro på et større arrangement.

– Fire korps og enda to skoler med, det kommer til å bli kjempestemning!

Prøvegikk ny 17. mai-tog-trase

I ettermiddag prøvegikk damene togets nye trase.

Starten er i Revetalgata, opp i Revetal 1 forbi ungdomskolen og via sløyfa i byggefeltet ned til Revetal, før toget skal gå gjennom alle fire rundkjøringer og ha en stopp på helsehuset. Her blir det nasjonalsang, før alle samles i parken.

– I parken skal en representant fra hver 7. klasse holde en tale de har samarbeida om. Den skal videooverføres til helsehuset, forteller Kristiansen.

Etter toget reiser skolene hvert til sitt for leker og videre feiring.

– Det blir spennende å se responsen, jeg har inntrykk av at ikke så mange har fått med seg resultatet av spørreundersøkelsen på Kirkevoll, forteller Kristiansen og Antonsen.

Les mer om 17. mai i Re.