– Hva gjør Re Senterparti galt?

ReAvisa_SP_001_NETTLOKALPOLITIKK I RE: Thorvald Hillestad (63) har sviktende tillitt i eget parti. En tredjedel av medlemmene valgte å stemme blankt i mangel på motkandidat til ordførervervet.

Ved forrige lokalvalg i 2011 sto mange nye, unge navn på lista, men ingen av de yngste vil fortsette. Under halvparten av dagens folkevalgte for Senterpartiet fortsetter.

Mangelen på folk ble helt tydelig på nominasjonsmøtet mandag 19. januar 2015. Hva gjør vi i Re Senterpartiet galt, ble det spurt flere ganger.

Bortsett fra Thorvald Hillestad på topp trakk flere sitt kandidatur, og nominasjonskomiteens leder Ragnar Bjerknes fikk passet påskrevet: Lite ærlig og med falske premisser.

Marit Sibbern var ført opp på 2. plass uten å vite det sjøl, og brukte sin presentasjon av sitt kandidatur til å snakke seg ut av det. – Ikke stem på meg!

Harald Bræin var ført opp på 6. plass. – Jeg føler jeg har sagt ja på falske premisser, det var rett og slett en lite ærlig måte å gjøre det på. Jeg sa ja til å være listefyll langt ned på lista, ikke på en plass så høyt oppe.

ReAvisa_SP_002_NETTSamtidig ble Margareth Horn (36) foreslått som motkandidat til både Hillestad på 1. plass og Bræin på 6. plass – men takka nei, også med kritikk til nominasjonskomiteens arbeid.

– Jeg har aldri svart nei til å stille, men jeg har svart ja med noen betingelser. Jeg har flere ganger etterspurt en strategi for å bygge opp nye krefter og mulige kandidater til neste valg. Det har ikke skjedd.

– Hvis virkelig Re Senterparti ønsker nye krefter inn, burde dette vært jobba med over lenger tid, ikke bare et forslag over bordet nå i kveld, mener Horn.

– Partiet tør ikke overføre all den kunnskap og erfaring nåværende ordfører har til nye, yngre folk. Der ligger feilen i Re Senterparti, sier Horn til nominasjonsmøtet.

Det var Torunn Ånestad som fremma forslaget om Horn som ordførerkandidat.

– Hun har klare, fine meninger, tatt utfordringen som hovedutvalgsleder på strak arm, og hun har våga å stå alene i partiet da det storma som verst i skolesaken, for eksempel. Da klarte hun å snu de andre til og med.

– Det er et stort tap for partiet at hun ikke fortsetter, mener hun med støtte fra flere medlemmer, også partiets kommunestyremedlemmer Ragnar Kirkevold og Trygve Ånestad.

– Vi mister stadig de unge, og det er veldig synd at vi ikke greier å holde på dem, sier Bjørg Marit Sollie som var folkevalgt for Senterparti i forrige periode.

Hun regner ut en snittalder på 51 år på Senterparti-lista. Det er for høyt, mener hun. – Det er leit at de som skulle bygge partiet videre forsvinner ut igjen.

Hillestad ble valgt til Re Senterpartis ordførerkandidat med 10 stemmer, mot 7 blanke. Horn mener antallet blanke stemmer er et tydelig tegn på at flere tenker som henne.

– Både avstemming og debatt bærer preg av at flere mener det er på tide å slippe nye, yngre krefter til og tenke mer langsiktig i Re Senterparti.

– Det er første gang det ikke står et samla nominasjonsmøte bak meg ja, forteller Hillestad til ReAvisa.

– Merker du sviktende tillit i eget parti?

– Ja, det kan jo ha noe for seg å kanskje satse på noe nytt? Men nå har det seg sånn at vi ikke hadde noen nye å satse på, så da ble det til at jeg sa ja.

Han mener sjøl grunnen til de blanke stemmene kan være skolesaken før jul, der skuffelsen fortsatt henger i. Hillestad ville legge ned Ramnes og flytte ungdomsskolen dit.

– Det er greit, jeg bomma der og ombestemte meg når det kom til stykket. Men det er nok litt av kimen til misnøyen likevel, tror Hillestad. Også et klart ja til kommunesammenslåing møter motstand i eget parti.

Da han skulle fremme sitt kandidatur som ordførerkandidat forsvarte Hillestad sitt positive syn på kommunesammenslåing. – Jeg må innrømme at jeg telte en del på knappene i forhold til det å fortsette som ordfører.

– Men det som trigger meg er kommunereformen. Der kan det jo tenkes at erfaringen fra snekringen av Re kommune kan være greit å ha med seg inn i snekringen av en ny kommune.

Fortsetter Hillestad som ordfører i den neste fireårsperioden – eller to år som han håper at det blir med en kommunesammenslåing halvveis i den nye perioden – signaliserer han tydelig at han vil jobbe for at Re kommune blir historie, bare 15 år etter den ble opprettet.

ReAvisa_SP_006_NETTArne Nåtedal mener Re Senterparti bør love at resultatet i høstens folkeavstemming om kommunesammenslåing skal være forpliktende for partiets representanter, ikke rådgivende.

– Det er det eneste rette og i tråd med Senterpartiet sentralt. Det vil bli veldig merkelig om lokallaget går mot sitt eget parti på dette med kommunesammenslåing, mener han.

Diskusjonen ender ikke med noe konkret svar, bare en oppfordring til medlemmene om å tenke seg grundig om og bli med på programprossessen videre. Det får Jan Vidar Bjune til å reagere:

– Enten må vi mene noe nå, eller så får vi gå hjem. Nå sitter pressen her og vi må tørre å diskutere, eller så får vi lukke møtet for pressen, sier Bjune.

Lokallagsleder Lise B. Firing skjærer gjennom og forteller at det var ment som en foreløpig orientering om forslag til partiprogram, ikke et endelig partiprogram.

ReAvisa_SP_008_NETTTopp fem på Re Senterparti-lista til lokalvalget høsten 2015 er:
1. Thorvald Hillestad, 2. Lise B. Firing, 3. Svein Holmøy, 4. Heidi Myhre, 5. Ragnar Kirkevold. De tre øverste på lista er kumulert.