Styrer fortsatt mot Holmestrand og Hof – mot folk flest sin vilje

ReAvisa_admutv_041214_3_NTETMen alternativet å forbli Re må tas på alvor.

Administrasjonsutvalget i Re møttes torsdag 4. desember 2014. For første gang skulle resultatene fra innbyggerundersøkelsen behandles politisk.

Les mer om Innbyggerundersøkelsen i Re: – Nei til kommunesammenslåing

Trude Viola Antonsen (Ap) ønsker at fordeler og ulemper ved å stå alene som Re kommune skal settes opp mot 3K-alternativet. Det går flertallet for.

Ulf Lund Halvorsen, uavhengig representant, mener det er mange spørsmål som står åpne rundt det å stå alene.

– Vi kan ikke ha et alternativ som er godt utredet, satt opp mot et som vi ikke vet særlig mye om, mener Lund Halvorsen. – Innbyggerne må vite hva de svarer på.

Kåre Solberg (Krf) peker på at innbyggerundersøkelsen ikke gir klare svar. – Hva med å ha med flere kommuner, spør Solberg – uten å få flertall for det.

Thorvald Hillestad (Sp) mener de folkevalgte har evnet å gå et skritt videre hver gang saken om kommunestruktur har vært oppe.

– Nå bør vi kvittere ut Horten og Tønsberg. Men åpne døra for Sande, mener ordføreren som får flertall for det.

Lund Halvorsen lurer på hvordan de folkevalgte vil vektlegge den «rådgivende folkeavstemmingen» i forbindelse med lokalvalget 2015.

– Hvilke tanker har vi rundt det? Kommer vi til å følge resultatet, eller har vi bestemt oss og gjør som vi vil uansett? Vi må fortelle folket det.

Etter møtet mener Lund Halvorsen at han ikke fikk svar på spørsmålet.
– Jeg får spørre igjen ved en senere anledning.

Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret 18. desember 2014, ReAvisa følger møtet.

Det går mot to alternativer: 3K med Re, Holmestrand, Hof og eventuelt Sande, satt opp mot det å stå alene.

Innbyggerundersøkelsen viser at det er et flertall i Re for å stå alene som Re kommune inn i framtida, uansett hvordan man vrir og vender på spørsmål og resultater:

Flertallet av innbyggerne i Re mener det ikke er nødvendig med en kommunesammenslåing for Re sin del. Det er bare 12 år siden siste kommunesammenslåing av Ramnes og Våle til Re.

Hvis det først må slås sammen kommuner, sjøl da får ikke 3K et rent flertall. Re vil til alle retninger.

Det er stor tilhørighet til både Tønsberg, Andebu og Horten blant innbyggerne i Re.

Tilhørigheten er så å si ikke-eksisterende til Holmestrand, Hof og Sande – kommunene flertallet av de folkevalgte vil styre oss mot, mot folkevilja.