Legger til rette for 400 boliger i Skjeggestadåsen

ReAvisa_Skjeggestad_002_NETTDe første 25 tomtene er etter planen klare for salg over sommeren. Svein A. Olsen varsler byggestart våren 2011.

Det helt nye boligfeltet starter i skaugkanten på venstre side av Bispeveien ett par minutters kjøring fra Revetal, med nytt kryss og ny vei over jordet rett etter brua på Skjeggestad. Hele åsen blir boligfelt, men noe av naturen blir beholdt.

– Halvparten av cirka 460 mål er satt av til grøntområder, viser Svein A. Olsen, prosjektleder for ReÅsen, selskapet bak Skjeggestadåsen.

Noe av de grønne feltene blir bearbeidet park- og lekeanlegg, en del forblir skog og fjell som før. Det er krav til stier mellom de forskjellige delfeltene – 18 i tallet med 20 – 25 boliger i hver.

Nederst ved dagens skaukant kan det bli snakk om terasseleiligheter og andre leilighetsprosjekt. Det er en naturlig stigning oppover i åsen som ligger sydvest-vendt. Det høyeste punktet på kartet er satt av til grøntområde med boliger rundt.

På bildet ser vi Thore B. Olsen, selger Mesterhus Tønsberg, Geir Erik Allum, prosjektleder Mester eiendom Tønsberg, og Svein A. Olsen, prosjektleder for Skjeggestadåsen. Kartet stemmer ikke helt med terrenget per i dag, men på denne tida til neste år er bygginga i gang.

Les mer i ReAvisa mai 2010.