Rolig «oppvaskmøte» på Revetal

«Oppvaskmøte» ble det kalt da Re Næringsforening innkalte til møte med politikere og administrasjon. I så fall fikk aldri den lokale næringsforeningen skikkelig fart på oppvaskbørstene sine.

I sin innledning mer enn antydet Anders Gustav Holt, leder av Re Næringsforening, at medlemmer av foreningen føler seg forbigått og forskjellsbehandlet av politikere og administrasjon i Re kommune. Hvorfor får en utbygger lov til det en annen ikke får lov til, spurte næringsforeningen. Og fikk et spørsmål til svar.

– Mange snakker. Ingen sier “det mener jeg”. Hvor er den som føler seg forskjells-
behandlet, spurte Frode Hestnes på vegne av de folkevalgte i Re.

Hestnes gikk klart krassest ut og hevet den ellers rolige ordvekslingen ett par grader. Et eksempel ble tatt opp – også i denne sammenheng – Europris/Monter-bygget med trevare. Der valgte en utbygger å droppe planer som en annen utbygger fikk godkjent etter det var søkt om dispensasjon. Bare den siste utbyggeren hadde søkt.

– Det er ikke noe nytt at det gis dispensasjon på Revetal, sier Hestnes og får støtte fra flere andre kommunestyre-representanter i møtet. Man må jo i hvert fall søke for å kunne få dispensasjon.

Dispensasjonen for Europris-bygget gjelder kun parkerings-plasser, ikke det estetiske, poengterte Hestnes. En stor del av møtet dreide seg om hvor pent Europris bygget er.
– Er det slik vi vil ta i mot nye næringsaktører her på Revetal?

– Næringsforeningen har vært for tidlig ute med pekefingeren. Vi fortjener å få bygget opp og ferdig før vi slaktes, ble det sagt på vegne av utbygger av Europris/Monter-bygget. Og flere av næringsforeningens medlemmer tok selvkritikk.
– Folk har tatt fram hjelm og øks og og gått i krigen, uttalte Aadne Søyland i Gårdsand AS.

Etter nesten tre timer med ordveksling mellom nærings-interessenter, administrasjon og politikere var alle enig om å få til en bedre dialog framover mellom alle parter. Politikere ønsker innspill velkommen, næringsforeningen lover å følge bedre med og kjenne sin besøkelsestid i korridorene på kommunehuset.