SV etterlyser ladestasjon for el-biler på Revetal

SVs Jan Jensen er utålmodig etter mer miljøvennlig tanking på Revetal. I kommunestyremøte i desember svarte ordfører Thorvald Hillestad.

Tema kom opp etter interpellasjon til kommunestyret 15. desember 2009 fra Jan Jensen, Re SV.

– Den helt rene bilen, el-bilen, har nå kommet for fullt etterhvert som rekkevidde og batterier har blitt bedre.Ved å kjøre denne typen biler spares det bensinutgifter, årsavgifter og bompenger. Ved å kjøre 16.000 kilometer i året vil det kunne spares minst 20.000 kroner per år.

I dag finnes det i verden totalt 83 forskjellige utgaver av null-utslippsmodeller.

– Det kan nå snakkes om et gjennombrudd for elbilen, hvor el-bilen blir et virkelig alternativ ved kjøp av bil. Spørsmålet blir derfor til Re kommune: Er kommunen i gang med å planlegge ladestasjon for elbiler på Revetal og når vil den eventuelt stå ferdig til bruk?

I sitt svar beroliget ordfører Thorvald Hillestad fra Senterpartiet med at Re kommune er godt posisjonert i forhold til utviklingen.

– Re kommune er, som ”Grønn energikommune”, opptatt av å redusere utslippet av skadelige klimagasser. At vi tas som en seriøs partner i så måte ser vi gjennom den tillit vi har fått av ledelsen av nevnte prosjekt. Blant de 22 kommuner i prosjektet er Re plukket ut som hovedsamarbeidskommune og har fått tildelt verdifull kompetanse på flere områder.

– El-biler har hatt fokus i Re gjennom 2009. I mai ble Viking-rally arrangert, et el-billøp fra Oslo til Stavanger med internasjonal deltagelse. Det var lagt opp til ladestopp på Revetal. Ungdomsskolen deltok med profilering av den ”Grønne energikommunen”, Meny spanderte lunsj på et 60-talls deltagere, – det ble i det hele tatt en nyttig dag hvor el-bilens muligheter og begrensninger sto i fokus.

– Vi står foran en sterk utvikling på el-bilfronten. I 2011-2013 forventes det et modellutvalg i stor skala samtidig med at batterikapasiteten forbedres. Etter mitt syn bør Re da stå klar med sine første ladepunkter, avslutter Thorvald Hillestad sitt svar.