Re Venstre drar i nødbremsen

– Politikerne bør roe seg litt ned og tenke igjenom konsekvensene av et såpass nært og forpliktende samarbeid i 3K som her er foreslått, mener Gerd-Eva Holtung fra Re Venstre.

Gerd-Eva Holtung fra Fon, sitter i kommunestyret i Re for Venstre, etterlyser konsekvenser av 3K-samarbeidet.

I september 2009 skrev ReAvisa om tema kommunesammenslåing, senere på høsten har tema vært behandlet i avisene rundt Re – både Jarlsberg Avis i Holmestrand og Tønsbergs Blad – der har fokus vært på en sammenslåing av Re, Hof og Holmestrand. Med foreslått kommunenavn Jarlsberg.

Gerd-Eva Holtung skriver i en e-post til ReAvisa;

– Samarbeidet i 3K går uten medvirkning og informasjon til våre innbyggere. Re kommune har hatt flere samarbeidstiltak med andre kommuner som for eksempel skolegangen for Vivestad-elevene i Andebu og introduksjonsprogrammet for flyktninger med Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke og Andebu.

– Vi har dermed ikke formalisert samarbeidet over kommunegrensene med felles Formannskapsmøter og felles budsjett. Dette gjør innbyggerne usikre og tanken på en «snik»-kommunesammenslåing kommer sterkt frem, noe media også poengterer.

Samarbeidsprosjekter med konkrete, definerte tiltak er viktige og nødvendige fremover, men vi må gjøre tydeligere hva målet er og hva det ikke er.

– Våre ansatte i Re har vært gjennom flere omstillingsprosesser, hva gjelder arbeidsoppgaver og lokalisering. I den tiden Re har vært en kommune har vi støtt på utfordringer både politisk og administrativt, men vi har kommet vel i havn. Der vi er nå, har vi i stor grad oppnådd trivsel på arbeidsplassene og gode tjenester til våre innbyggere.

– Politikerne bør roe seg litt ned og tenke igjenom konsekvensene av et såpass nært og forpliktende samarbeid i 3K som her er foreslått, skriver Gerd-Eva Holtung på vegne av Re Venstre.