Frivillige hjelper flyktninger i Re

ReAvisa_NAV_Gran

INVITERTE TIL MØTE: Re kommune skal ta i mot 40 flyktninger i løpet av dette året, pluss tre private aktører i Vivestad, Våle og på Krakken i Fon. – Mitt inntrykk er at det er et godt engasjement i Re. Mange vil bidra med ting og tang – og gi av sin tid. Nå gjelder det bare å sette alle gode initiativ i system, sier Anne Berit Gran, leder for NAV Re, som inviterte til møte på Revetal siste torsdag i oktober 2015. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Frivillige lag og organisasjoner møttes for å organisere asyldugnaden i Re. Sjekk hvem som gjør hva – og alle kan bidra med smått og stort.

NAV Re inviterte frivillige organisasjoner i Re til et møte på kommunehuset siste tordag i oktober 2015. Bakgrunn for møtet var flyktningsituasjonen, der innbyggere gjerne vil tilby hjelp.

De frammøtte representerte menighetsråd, Røde Kors, Asvo Revetal, folkevalgte, biblioteket og andre frivillige. Tema for møtet var å drøfte hvordan frivillig engasjement kan ta del i bosetting og integrering av flyktninger i Re kommune.

Re Røde Kors informerte om at de hadde oppretta flyktningguide, det vil si en besøksvenn som skal fungere som en samtalepartner utover kveldstid, og hjelpe til å bli kjent med bygda.

Det er etablert et samarbeid mellom Re Røde Kors og Monica Bøhle på flyktningeteamet NAV Re. Kontakt formidles om flyktningen ønsker en slik ordning. Videre informerte Re Røde Kors om Internasjonal møteplass som er en gang i måneden.

Karina Gams vil ta et initiativ for å samle inn klær. Det vil bli oppretta et skjema hvor man kan registrere møbler og diverse utstyr. Dette skjema vil kunne sendes til Re kommune.

Nærmere beskrivelse vil bli gitt på Re kommunes hjemmeside – der det vil bli lagt til en ny link under aktuelt med info om hvordan innbyggere i Re skal kunne bidra i flyktningkrisen.

Leksehjelp foregår på biblioteket, og det er diakon Ole Hafjell som står for det. Biblioteket ønsker å starte opp igjen språk-kafe. Det ble foreslått at personer kan melde seg på biblioteket og «låne» seg ut til dette.

Det kom også innspill på at menighetsrådene kan mobilisere folk til å være flyktningguide, vennefamilie, eller stille opp for øvelseskjøring.

Det vil bli undersøkt med Unibuss om det er mulig å låne buss på kveldstid til å kjøre til og fra ulike aktiviteter, hvor sjåføren gjør dette som frivillighetsarbeid.

Denne saken er skrevet utifra referatet skrevet av Anne Berit Gran, leder for NAV Re – som var initiativtaker til møtet torsdag 27. oktober 2015.