– Se en så fantastisk flott kirke!

ReAvisa_udalkirke_2_NETT

I ALL SIN NYOPPUSSA PRAKT: Undrumsdal kirke er blitt pussa opp for 1,3 millioner kroner. Under et slitent ytre var det mye råte, og kirkevergen forteller at de har fått gjort mye for pengene. Undrumsdal kirke har et vedlikeholdsetterslep alene på 8,2 millioner kroner, skrev ReAvisa i sommer. Etter de siste utbedringene gjenstår fortsatt mye å gjøre, men oppussinga er et skritt på rett vei. Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: Det tok ikke lange tida før en entusiastisk kar dukka opp da ReAvisa skulle ta bilder av den nyoppussa Undrumsdal kirke.

Da kommunestyret vedtok økonomiplanen for 2016 – 2019 i juni, var det med en betydelig pengepott til en helt nødvendig styrking av vedlikeholdet av kirkene. Og da sto kirka i Undrumsdal øverst på prioriteringslista.

– Det var helt klart det mest prekære, forteller kirkeverge Per Astrup Andreassen. Undrumsdal kirke var ikke særlig pen å se på, og det var store råteskader bak et slitent ytre.

Nå står kirka fra 1882 der i nyoppussa prakt. All gammel maling fjerna, det var mange forskjellige typer maling som måtte bort. Nå er det brukt en gammel tradisjonell linoljemaling, som er best egna til gamle bygg som dette.

Det var råteskader, aller mest i tårnet der en god del materialer er bytta ut. På taket er det lagt tidsriktig rød teglstein, som erstatter betongtakstein som ble lagt på 1960-tallet.

Nå som kirka er blitt så pen, skal den også gjøres mer synlig. Det er hogd en del trær, og flere skal hogges. I tillegg til at kirka blir mer synlig, vil det sikre bedre mot sopp og råte.

– Jeg er mektig stolt, og det veit jeg at bygdefolket også er, sier kirkevergen til ReAvisa – og det blir bekrefta av en kar som kommer bare noen minutter etter.

ReAvisa_udalkirke_1

– VI ER SÅ TAKKNEMLIG! – Se så fantastisk kirke vi har fått! Dette har blitt kjempefint. Alle snakker om det, og vi er så takknemlig, sier Hans-Joachim Kempe til kirkeverge Per Astrup Andreassen. Hans-Joachim, bedre kjent som Hajo, er innom kirkegården for å stelle graven til sine svigerforeldre. Foto: Stian Ormestad.

– Se så fantastisk kirke vi har fått! Dette har blitt kjempefint. Alle snakker om dette, og vi er så takknemlig, sier Hans-Joachim Kempe (70) til kirkevergen. Han er innom kirkegården for å stelle graven til sine svigerforeldre.

– Bare kall med Hajo, det er det alle kjenner meg som. Jeg er blitt kalt det helt siden skoletida, og jeg trur jammen meg det skal stå Hajo på gravstøtta også når jeg havner der, sier den blide 70-åringen som mer enn gjerne slår av en prat.

– Jeg er nabo til kirka, jeg bor i Solbyveien der borte. Jeg ser kirka fra stuevinduet, og det er fantastisk å se kirka nå. Jeg veit noen diskuterer den røde taksteinen, men jeg mener det er blitt veldig fint.

Hajo er ikke blant dem som har klaga høylytt over hvor dårlig forfatning kirka har vært i, – men inni meg har jeg klaga. Det var på tide med et strøk, og nå har det skjedd. Jeg er så glad, sier han og klapper kirkevergen på skuldra.

Prislappen er 1,3 millioner kroner, og bare reperasjon av råteskader utgjør 200.000. Med tanke på alt som er gjort, høres ikke det så ille ut. – Vi har fått mye for pengene, mener kirkevergen. Sluttregninga på 1,3 millioner er godt under estimert beløp.

– Det er blitt jobba effektivt, og vi har ikke hyra inn dyre konsulentfirma. Vi har heller styrt prosjektet sjøl, alt fra å kjøre anbud og hele prossessen til mål. Pengene som er spart, er ikke vanskelig å finne andre formål å bruke på.

Vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Re er fortsatt på over 30 millioner kroner, en forholdsvis liten kommune i forhold til antall verna middelalderkirker.

Kirkeverge Astrup Andreassen kan fortelle at det blir en markering av den nyoppussa kirka under gudstjenesten i Undrumsdal førstkommende søndag 1. november 2015.

ReAvisa_kirkeverge_Per_astrup_andreassen_NETT

MANGLER MANGE MILLIONER KRONER: Kirkeverge Per Astrup Andresen mangler mye penger for å få kirkene opp på det nivået de burde være: Vedlikeholdsetterslepet beløper seg til 37 millioner kroner – etter denne fireårsperioden fram til 2019 er beløpet «bare» rett over 30 millioner kroner. Foto: Stian Ormestad.