Leserinnlegg: 1. mai for rettferdighet og anstendighet

LESERINNLEGG: Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder Tønsberg SV. Foto: Privat.

1. mai er rett rundt hjørnet. Arbeiderbevegelsens kamp for mer makt og rikdom til de mange, er lang og full av seire. Men dessverre har den økonomiske ulikheten vokst massivt de siste tiårene, skriver Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder Tønsberg SV, og Lars Egeland, kommunestyrerepresentant Tønsberg SV.

Les papiravisa på nettavisa april 2024 – gratis!

Her finner du avisa – sjekk hvor i Re og omegn.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Siden 2010 har de 10 prosent rikeste blitt veldig mye rikere. Formuene til de på toppen har vokst enormt, samtidig som flere og flere har problemer med å få endene til å møtes.

En lengre periode der matprisene har skutt i været, strømmen har vært dyr og med økte renter, har ført til at mange må snu krona flere ganger for å få hverdagen til å gå rundt. Stadig flere får betalingsutfordringer, må kutte i fritidsaktiviteter for barna og får helseutfordringer på grunn av dårlig økonomi.

De på toppen har råd

Svaret menneskene i denne situasjonen alt for ofte møter, er at de må velge billigere på butikken, krangle med banken om renta og å ta på seg mer klær om oppvarmingen blir for dyr.

For dem på toppen er det annerledes. De har råd til å prioritere. Mange av dem har også vist det siste året at de ikke er villige til å bidra til fellesskapet, men heller tar med seg pengene sine utenlands.

I Norge jobber vi mer produktivt enn noen gang, men flere år på rad har de som jobber blitt sittende igjen med reallønnsnedgang.

Det er kanskje noen flere kroner på kontoen, men pengene skal strekke til mer enn før.

1.100 barn i fattigdom

Samtidig hentes det ut rekordhøye overskudd fra norske bedrifter. Foran hvert lønnsoppgjør hører vi at det må vises moderasjon. Men skyhøye lederlønninger og at utbyttefesten er en stor inflasjonsdriver snakkes det lite om.

Vi kan ikke akseptere at de rikeste stadig sitter igjen med enda mer av kaka, samtidig som det er over 100.000 barn som vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. I Tønsberg kommune lever 1.100 barn i fattigdom.

Dette kan vi ikke akseptere. Derfor er det viktig for SV at vi fortsetter å øke barnetrygden for alle, og innføre målrettede tillegg for familier med enslige forsørgere og familier med flere barn.

SV mener også at det er på tide med et mer rettferdig skattesystem. Det skal ikke være sånn at de med lave og vanlige inntekter betaler en større andel av inntekten sin enn de med aller mest.

Vi må sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet vårt gjennom en langt bedre omfordeling av skattene enn i dag.

Godt og trygt arbeidsliv

For å gjøre noe med de økende forskjellene er det helt nødvendig at vi legger til rette for et godt og trygt arbeidsliv. Vi må ha økt bemanning i sektorer som blant annet oppvekst og helse. Vi må ha bedre bemanningsnormer, og vi må lytte ansatte og til evalueringer og forskning.

Satsingen på økt bemanning i noen av barnehagene i Tønsberg kommune, for eksempel, har vist at økt bemanning er vinn-vinn for alle, både for barn og ansatte.

Ikke akkurat noen stor overraskelse, men desto viktigere at vi følger opp og fortsetter slike gode satsinger. Det skal SV fortsatt være en pådriver for.

Vi må også styrke retten til heltid, ikke svekke den, sånn at folk slipper å shoppe vakter for å få økonomien til å gå rundt.

Sammen i solidaritet

Vi trenger et arbeidsliv som tar bedre vare på de som jobber. Hvis flere skal ut i jobb, og samtidig stå lenger i jobb, trengs det tilrettelegging for god arbeidshelse og strengere krav til arbeidsgivere. Vi må ha et regelverk som tar arbeidstakerne på alvor.

Vi vil ha et arbeidsliv som ikke bare sikrer en lønn å leve av, men også verdighet og trygghet for alle! Vi står sammen i solidaritet på 1. mai.

Og vi håper å se mange på Farmandstorvet klokka 14.00.

Gratulerer med dagen!

Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder Tønsberg SV
Lars Egeland, kommunestyrerepresentant Tønsberg SV

LESERINNLEGG: Lars Egeland, kommunestyrerepresentant Tønsberg SV. Foto: Privat.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.