Leserinnlegg: Mer tillit i de kommuneansattes arbeidshverdag

Vi vil oppfordre alle lokalpolitikere til å fortelle hvordan dere vil innføre mer tillitsbasert styring og ledelse de neste fire åra. Hvordan vil dere bruke vår kompetanse og vårt faglige skjønn bedre? Hvordan mener dere vi kan være med i utviklingen av våre felles velferdstjenester?, spør Lise Larsen i Valgkamputvalget Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Offentlig sektor står overfor store utfordringer. Den økonomiske situasjonen blir strammere, og vi har behov for 50.000 arbeidstakere i kommunesektoren de neste ti åra. Vi i Fagforbundet mener løsningen er mer tillitsbasert styring og ledelse gjennom partssamarbeid.

Utfordringene krever mer fokus på oppgavedeling og samarbeid på tvers av yrkesgrupper. Vi må ha ny teknologi, men også nye rutiner og praksiser på arbeidsplassen.

LESERINNLEGG: Lise Larsen i Valgkamputvalget Fagforbundet Vestfold og Telemark. Foto: Privat.

Vi i Fagforbundet er ikke i tvil om at det er fagpersonene som til daglig møter innbyggerne, og som kjenner arbeidsutfordringene ut og inn, er de som er best egnet til også å finne de smarte løsningene.

Flere forsøksprosjekt med godt partssamarbeid i norske kommuner har vist at mer tillitsbasert styring og ledelse på arbeidsplassen gir økt motivasjon, engasjement og eierskap for de ansatte.

Dette fører til trivsel og godt arbeidsmiljø, som igjen gir lavere sykefravær. En arbeidsgiver med et verdigrunnlag tuftet på tillit, er en attraktiv arbeidsgiver. Slik vil kommunen få et fortrinn innen rekruttering og konkurransen om sårt tiltrengt kompetanse.

Høyresida hevder konkurranseutsetting fører til rimeligere og mer effektive tjenester. Dette stemmer ikke. Tvert imot viser forskning og erfaring at det er lite eller ingenting å spare.

Når pris går på bekostning av kvalitet, skjer det verken nyskaping eller effektivisering. Det som derimot skjer, er at den ansattes lønn, pensjon og arbeidsvilkår reduseres

For å lykkes med tillitsarbeidet er det en forutsetning at offentlige tjenester eies og utvikles av det offentlige sjøl. En god utvikling krever helhetsblikk og tverrfaglig satsning.

Ikke oppsplitting slik konkurranseutsetting fører til.

Fagforbundets medlemmer ønsker en god og forutsigbar tilknytning til arbeidet de skal utføre. Det er i slike trygge miljøer at kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling og nytenking blomstrer.

Vi forventer at politikere med ansvar for våre felles velferdstjenester tar et helhetlig arbeidsgiveransvar. Vi lykkes ikke med å rekruttere nok folk hvis de ansatte ender opp som kasteballer mellom kommuner og kommersielle selskaper.

Når tjenestene settes ut på anbud fører det til utrygghet for arbeidstakerne. Hvem vil være vår arbeidsgiver i åra framover? Hvordan vil det påvirke mine arbeidsforhold?

Slik utrygghet gir ikke grobunn for tillitsarbeid på arbeidsplassen.

Så, lokalpolitikere. Har dere tillit til oss? Vis oss det! Fortell oss hvordan vår kommunes tillitsmodell vil se ut hvis dere vinner valget.

Lise Larsen,
på vegne av Valgkamputvalget Fagforbundet Vestfold og Telemark

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.