Leserinnlegg: Vi trenger en tredje boligsektor i Tønsberg

I etterkrigsåra ble Norge bygd opp igjen etter ødeleggelsene, da det var stor mangel på boliger. Husbanken, som ble oppretta i 1946, sørga for finansiering til gjenreisning og bygging av nye boliger, viser Linn Schistad (SV) til, som mener vi igjen må få en ikke-kommersiell aktør inn i boligmarkedet.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Fremdeles er Husbanken viktig for den norske velferdsstaten, da den i dag i hovedsak finansierer kommunale boliger, omsorgsboliger, sykehjem og studentboliger.

Men mangelen på boliger som er tilgjengelig for vanlige folk er igjen stor, og derfor bør Husbanken igjen få en sentral rolle.

LESERINNLEGG: Linn Schistad, 3. kandidat i Tønsberg SV. Foto: Privat.

SV vil blant annet at Husbanken skal kunne gå inn å bygge boliger sammen med kommunene og at de kan gå inn i delt eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet hvis låntakere har betalingsevne, men mangler egenkapital.

Vi må ha nok boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik at alle har et reelt valg når de skal kjøpe seg bolig. Vi snakker i dag om den tredje boligsektor, om en ikke-kommersiell aktør som gir vanlige folk med helt vanlige inntekter mulighet til å kjøpe sin egen bolig.

Boliger skal være til å bo i, og ikke å spekulere i, men slik markedet er i dag så skaper det store ulikheter i samfunnet vårt.

I 2021 fikk Tønsberg oppunder 800 nye innbyggere, mange kjøpesterke som hadde solgt leilighet i Oslo og kunne legge inn høye bud på byens hus og leiligheter, og prisene steg i kommunen vår.

Det er flott at Tønsberg er en attraktiv by, men samtidig ble situasjonen enda vanskeligere for førstegangsetablerende og enslige med og uten barn, fordi boligrenta steg og kravene til egenkapital var blitt større. Det har blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.

Tønsberg kommune ferdigstilte i 2020 et boligtilbud til unge etablerende mellom 18 og 34 år i Anders Madsens gate i sentrum. Der kan unge kjøpe seg inn til en lavere sum enn markedspris, og kommunen garanterer for egenkapitalen på 15% eller de unge kjøper seg inn via leie-til-eie konseptet.

Dette er et flott tiltak, og hvor en ung SV-representant, Helene Viken, stoppa videresalg da de sto nybygd, da markedet ikke var blitt kjent med tilbudet, samtidig som kommunen hadde priset leilighetene for høyt.

Kommunen beholdt heldigvis leilighetene, reduserte prisen og unge begynte å flytte inn i de 26 leilighetene som sto klare.

Etter en rask kontakt med kommunen, som i dag har to ledige leiligheter i dette boligkomplekset, ble det orientert om at en egen boligplan er under utarbeidelse og skal til politisk behandling før sommeren.

Da vil en tredje boligsektor bli utredet for å fange opp de som faller utenfor dagens boligsosiale ordninger (den andre boligsektor med kommunale boliger) og boliger til markedspris (den første boligsektor).

Dette heier Tønsberg SV på! Vi vil at Tønsberg skal være en levende kommune hvor unge kan bli boende eller flytte til, og at det ikke blir en by for kun godt voksne kjøpesterke mennesker.

I dag får mange unge hjelp av sine foreldre til å komme inn i boligmarkedet, pga de høye prisene og kravet om egenandel, men den muligheten er ikke for alle.

Husleiereguleringen i Norge ble opphevet i 2010 hvilket gjorde at husleiene skjøt i været. Og når leieprisene i kommunen er så høye som de er, er det nesten umulig å sette av penger til boligsparing i den dyrtiden vi er inne i.

Derfor trenger vi mer regulerte priser på leiemarkedet. Vi trenger en tredje boligsektor også for utleieboliger som fyller rommet mellom de kommunale utleieleilighetene og det private utleiemarkedet, hvor leietaker er prisgitt huseier, på alle områder.

Vi ønsker oss et leiemarked som er trygt og forutsigbart, og hvor huseier fører en ansvarlig standard og vedlikehold, og hvor mennesker kan bo så lenge de måtte ønske det til priser innenfor det akseptable.

Tønsberg er en god og allsidig kommune å bo i med nærhet til natur og sjø, kultur og gode jobbmuligheter og vi ønske alle nye innbyggere velkomne, og en god boligpolitikk er med på å utjevne forskjellene i samfunnet vårt og gi alle mennesker et trygt og godt hjem.

Linn Schistad
3. kandidat i Tønsberg SV

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.