Leserinnlegg: By- og tettstedutvikling i nye Tønsberg kommune

Hvor skal vi bo, handle og arbeide i kommunen vår? Det er en viktig debatt å ta i valgkampen. Tønsberg kommune er inne i en arealplanrullering som skal vedtas av det nye kommunestyret etter valget i år. Forslaget ligger allerede ute til en bred høring, skriver Tønsberg KrF-trioen i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Tønsberg er jo byen vår med stor B. Men dessverre er den også en stor gjennomfartsåre til øyene utenfor. Vi må derfor få på plass en ny veiforbindelse til Færder før vi kan utvikle Tønsberg by til å bli enda mer miljøvennlig.

Vi trenger flere gågater, et attraktivt byrom langs hele kanalen og gode sykkeltraseer, både til byen og gjennom byen. Vi må også bygge leiligheter i høyden og ha butikker, offentlige tjenester og kafeer på gateplan, med kort vei til buss og jernbane.

LESERINNLEGG: Ole Døvik, 2. kandidat Tønsberg KrF, Stine Ness Askjer, 1. kandidat Tønsberg KrF og Hans Børge Nordstrand, 3. kandidat Tønsberg KrF. Foto: Privat.

Det skal fortsatt være muligheter for handel i Tønsberg, men samtidig må vi legge til rette for de endringene som skjer i samfunnet med økt netthandel og handelssentre med enkel tilgang til parkering.

Det er derfor viktig å utvikle gode handelssentre på Revetal, Sem, Tolvsrød og Kilen, hvor du kan komme til med bil og buss og hvor det er kort kjøreavstand til der folk bor i eneboliger, leiligheter, boligfelt og klyngebebyggelser. Vi trenger også gode bomiljøer i hele kommunen – ikke for store, men heller ikke for små.

Dette er å løfte miljøsaken i bred forstand hvor jordvernet også løftes høyt. Ved at vi ble en større kommune i Nye Tønsberg har vi alle muligheter til å bruke områder som ikke tar matjord.

Det er ikke noen motsetning mellom utvikling i hele kommunen og jordvern – det finnes utallige gode steder å bygge uten at jord blir tatt. Revetal handelssenter som vi er stolte og glad i, fyller et behov i indre deler av Tønsberg som bør få utvikle seg naturlig.

Det er en debatt gående om å tilbakeføre omregulerte områder tilbake til LNF. Det var et mindretall på 9 stemmer som ville det i siste kommunestyre. Vi mener at vi på Revetal må bli flinkere til å bygge parkeringsplasser i kjellere og også bygge mer i høyden.

Aronderingsmessig og visuelt ville det fungere med høyere bygg på Revetal. Ved å gjennomføre disse tiltakene, mener vi at det er nok plass til utvikling i forhold til behovet Revetal skal dekke av handelsbehov i kommunen vår.

Vi har også i vårt program i Tønsberg KrF gått inn for at om en må ta noe jord på grunn av nødvendig infrastruktur skal dette erstattes med dobbelt areal dyrka mark ett annet sted.

Det skal koste å ta i bruk dyrka mark og ikke være det billigste byggestedet som det har vært til nå. Med dette opprettholdes nullvisjonen med å ta dyrket mark med god margin.

På 1970-tallet, da far til Ole Døvik, Olav Døvik, var med I politikken I tidligere Våle kommunestyre, gikk diskusjonen på om det var rett å satse på Revetal som handelssenter kontra Brekkeåsen.

Årsaken var nettopp jordvernsaken og om det var riktig å legge et nytt handelssenter på Norges beste matjordområde. Kommunegrensa til Ramnes kommune gikk litt sør for dagens senter og var vel medvirkende til at det ble sagt ja til utvikling på Revetal.

Med driftige næringslivleder på stedet og godt samarbeid med politikerne kom dette i gang og har kommet for å bli. Vi er glade for utviklingen på Revetal og ser at det er lagt ned et formidabelt arbeid for å få dette til.

Samtidig ser vi jo at utbyggerne i starten fikk breie seg litt på bekostning av matjordarealer for å få dette til.

Revetal er som sagt kommet for å bli. Men det er nå et nødvendig tidspunkt for å ta en pust i bakken og sette større krav til å bygge i høyden og parkering under bakken.

Vi trenger at Revetal utvikles med grønne lunger og rekreasjonsområder, mindre synlig parkering og godt kollektivtilbud. Vi må også vurdere hvor mye Revetal skal ekspandere sett i forhold til våre andre område- og lokalsentre i kommunen vår og også Tønsberg by.

Kommunen er heldigvis eier av utviklingsområdene og en del av området er fortsatt i bruk som dyrket mark. Vi ønsket derfor ikke stemme for en tilbakeføring til LNF nå, men heller sette strenge krav til best mulig utnyttelse av arealene fremover og så følge utviklingen over tid på Revetal.

Stine Ness Askjer, 1. kandidat Tønsberg KrF
Ole Døvik, 2. kandidat Tønsberg KrF
Hans Børge Nordstrand, 3. kandidat Tønsberg KrF

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.

,