Bygdas blandakor feirer med vårkonsert

MIMRER: Vå-Ra-korets styreleder og styremedlem Ingegerd Holt Brattestå og Jørn Kjønnerød ser gjennom gamle papirer. Ingen av dagens medlemmer har vært med fra starten av, men noen har vært med fra slutten av 1970-tallet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Dette er garantisten for godt humør, du er liksom «helt der oppe».

Les mer i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Det forteller Ingegerd Holt Brattestå, leder i Vå-Ra-koret, og Jørn Kjønnerød, styremedlem. Mens pandemien herja på sitt verste med de strengeste korona-restriksjoner fylte voksenkoret 50 år – og jubileumskonserten ble utsatt, utsatt igjen, og utsatt enda en gang.

Akkurat da landet stengte ned i mars 2020, skulle egentlig bygdas blandakor hatt sin jubileumskonsert. Nå blir det endelig noe av – en Vårkonsert, med en jubileumsvri, om enn tre år på overtid.

Samarbeida på tvers av gamle kommunegrenser

TERPER: Siste innspurt på øving før søndagens Vårkonsert og jubileumskonsert i Våle kirke. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Den innholdsrike historien til hele Re sitt voksenkor – derav navnet VåRa-koret, med forstavelsen til de to gamle kommunene Våle og Ramnes – kan du lese om i den siste papiravisa.

Navnet VåRa-koret, med forstavelsen fra gamle Våle og Ramnes kommuner som ble til Re – var ett av de aller første samarbeid på tvers av de gamle kommunegrensene.

Rundt samme tid som denne ideen dukka opp, hadde for eksempel nye Revetal ungdomsskole starta opp med ungdom fra Våle og Ramnes på samme skole.

Våle-Ramnes-Re-kor

STABIL MEDLEMSMASSE: Gjennom godt over 50 år har det vært rundt 30 kormedlemmer, og mange har i løpet av så mange år kommet og gått – det gir anslagsvis et tusentalls kormedlemmer siden starten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

VåRa-koret var blant de aller første, av etter hvert mange lag og foreninger, som fant sammen på tvers av de gamle kommunegrensene.

Så kjenner vi historien videre, der mange samarbeid i både offentlig, privat og frivillig regi kom til og danna det som vi i dag regner som Re.

Navnet har alltid vært VåRa-koret, med litt forskjellige vrier før og etter. Men VåRa-benevnelsen har liggi fast, også da Re ble te’.

Tusenvis av sangglade reinger

TERPER: Siste innspurt på øving før søndagens Vårkonsert og jubileumskonsert i Våle kirke. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kanskje har tusen sangglade vært med i koret i løpet av alle disse åra. Og alle samles av gleden av å synge. – Det er medisin, rett og slett.

– Uansett hva du måtte stri med, så er øvinger og konserter og det sosiale med koret en pause fra hverdagen, forteller Jørn Kjønnerød.

De har alltid plass til flere sangglade sambygdinger. Øvinger foregår på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes.

Som balsam for sjela

STORT REPERTOAR: Bygdas blandakor tør å utfordre seg sjøl og holder god kvalitet. Noteheftet inneholder et stort repertoar og jubileumsberetningen en viktig kulturhistorie i bygda vår. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det er noe med korsang, det klinger så godt. Det er som balsam for sjela. Så har vi et artig repertoar, takket være Inga, som legger lista litt og litt høyere.

Inga Kjæraas er korets dirigent, – og hun er jo et show i seg sjøl, sier Ingegerd og Jørn og ler godt.

De har det moro på øving, på konserter, og ikke minst på korturer i inn- og utland.

Vårkonsert – og jubileumskonert

TERPER: Siste innspurt på øving før søndagens Vårkonsert og jubileumskonsert i Våle kirke. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Vårkonserten blir veldig trivelig, det kan vi love etter at lokalavisa var så heldig å være flue på veggen på en av de siste øvingene før konserten som finner sted i Våle kirke søndag 23. april klokka 17.00.

Pianist er Truls Gran og det vil bli tre solister i tillegg til kor, og Leif Knudsen er konferansier.

Vårkonsert, jubileum og VåRa-historien kan du lese mye mer om i ReAvisa på papir.

1977: Ett av de tidligste bildene av koret i deres egne arkiver. Foto: VåRa-koret.

1979: Ett av de tidligste bildene av koret i deres egne arkiver. Foto: VåRa-koret.

KLARE FOR VÅRKONSERT – OG JUBILEUMSKONSERT PÅ OVERTID: VåRa-koret øver til konsert i Våle kirke klokka 17.00 søndag 23. april 2023. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les mer i ReAvisa på papir – last ned gratis!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om kultur i Re.

,