Nå stenges veien: – Tar ikke sjansen på trafikk

TAS PÅ ALVOR: Lokalkjente meldte inn forandringer på veibanen, der veikanten hadde gitt etter i løpet av natt til mandag. Nå torsdag samme uke har veien synki enda mer og den stenges for alle kjøretøy. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

I løpet av formiddagen i dag stenges Ramnesveien rett sør for Ramnes kirke. Veien har gitt enda mer etter og bekymringene for at veien kan rase ut er høyst reelle.

Flere steder med middels og høy risiko for kvikkleireskred i Re.

Det var mandag denne uka at ReAvisa meldte om innsnevringa av Ramnesveien ved Ramnes kirke, etter bekymringer for at veikanten var på vei til å rase ut.

– Det har skjedd mer med sprekken og vi tar ingen sjanser, forteller Kai Olav Ims, veimester i Vestfold og Telemark fylkeskommune, i dag torsdag, tre dager seinere.

– Tar ikke sjansen på trafikk

FARESIGNAL: Geotekninger Saket Jain så mye erosjon i bakken i de foreløpige prøvene mandag denne uka. Nå bores det etter mer grundige prøvesvar i grunnen rundt Ramnesveien som går mellom to elveløp rett sør for Ramnes kirke. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Stengning skjer i løpet av formiddagen i dag, torsdag 10. november 2022. Veimesteren forteller at de har målt eventuelle forandringer helt siden det første tiltaket på mandag.

Og han forteller om store endringer. – Det har flytta seg mye, og vi vurderer det som for usikkert til at trafikk kan passere inntil videre.

– Det tar vi ikke sjansen på, den belastninga kjøretøy utgjør, eller at det er noen kjøretøy på veien hvis det blir en utglidning.

Avventer mer grundige prøver

KARTLEGGING AV KVIKKLEIRE: Kart over Re med vurdering av faregrad for kvikkleireras. Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som utførte kartlegginga for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ramnes sentrum er ett av flere fareområdene. Faksimile NVE.

På lokalavisas spørsmål om videre framdrift, er svaret usikkert. Mandag ble det tatt noen foreløpige prøver, nå bores det etter mer grundige grunnprøver i området rundt veien og elveløpene på hver side av veien.

Svaret på disse prøvene må foreligge før vi veit hva som skjer videre, forteller veisjefen til ReAvisa. At noe må gjøres med veibanen mellom elveløpene, det er uansett sikkert.

Men veiarbeidet kan ikke starte før alt er kartlagt i forhold til grunnforholdene.

Myke trafikanter kan passere

STOR VANNFØRING: Elvevannet graver seg under veien. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Veien blir stengt til hvert fall over helga. Og kanskje godt og vel det. Det veit vi mer om etter hvert, sier Kai Olav Ims. – Dette er for å være på den sikre siden, for tryggheten til de som ferdes her.

Veien stenges for alle kjøretøy, men gående og syklende kan passere. ReAvisa får opplyst at det blir en passasje åpen for myke trafikanter som ikke belaster veien så mye.

– Det vil også være mulig å passere for gående og syklende under veiarbeidperioden, med ei midlertidig sløyfe utpå jordet for eksempel, antar veisjefen.

ENDRINGER: Denne sprekken skapte bekymring i starten av denne uka. Nå er sprekken større og skaper enda større bekymring. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

BORER ETTER GRUNNPRØVER: I dag, torsdag 10. november 2022. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Bakgrunn: Bekymra for at veien er på vei til å rase ut.

Hva skjer i førjulstida i Re? Tips lokalavisa!

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

,