Bekymra for at veien er på vei til å rase ut: – Mye vann og dårlig grunnforhold er en dårlig kombinasjon

RASER UT? Denne veikanten har gitt etter i løpet av det siste døgnet, og det skaper bekymring blant lokalkjente. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her vil veien ha en innsnevring fram til geologer har undersøkt grunnforholda skikkelig og veiarbeidet kan starte opp – for noe må gjøres.

Sjekk: Flere steder med middels og høy risiko for kvikkleireskred i Re.

I løpet av det siste døgnet har det blitt en stor nivåforskjell fra ytterst på veibanen mot elva og resten av Ramnesveien rett sør for Ramnes kirke.

– Vi følger med på steder som dette, der vi veit at vannet kan gjøre skade, forteller Vidar Hårstad, veimester i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Blitt langt verre det siste døgnet

VEIARBEID: Skilt og innsnevring må respekteres, for veikanten har gitt etter. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Med seg har han Saket Jain, geotekniker i fylkeskommunen, Kai Olav Ims, også veimester i fylkeskommunen, og Steinar Wold Hansen i Re anlegg som har kontrakten for Norvei.

– Det siste døgnet har det blitt langt verre. Derfor setter vi ut sperring og skilt med innsnevring, fram til det er avklart hva som kan gjøres og når det kan gjøres.

– Mye vann og dårlig grunnforhold er en dårlig kombinasjon. Og det er ikke noe nytt her, sier en lokalkjent som ikke vil ha navnet sitt i avisa.

En kjent sak, ifølge lokalkjente

STOR VANNFØRING: Elvevannet graver seg under veien. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ramnesveien dupper ned i ei dump midt mellom to elveløp på hver side av veien, og på østsida graver elva seg under veien. Den lokalkjente, som sa ifra til rette veimyndighet, forteller at dette er en kjent sak.

Han forteller at de har lagt merke til at det kjapt har blitt mye verre den siste tida, og veldig mye verre fra i går til i dag.

Grunnundersøkelser må gjennomføres før noe som helst slags utbedringer kan begynne her.

Noe må gjøres

Geotekninger Saket Jain ser mye erosjon i bakken. – Nå må vi sjekke dybde til fjell, leireforhold, beregne skråningsstabilitet, og så videre – for så å vurdere flere alternativer til hva vi bør gjøre.

Det som er helt sikkert, er at noe må gjøres. Sånn som veien har blitt i løpet av det siste døgnet med høy vannføring i elva vis-a-vis, er nivåforskjellen på veien langt over normen.

Skilt og innsnevring vil bli stående en stund framover på Ramnesveien rett sør for Ramnes kirke.

Lommer med kvikkleire

FARESIGNAL: Geotekninger Saket Jain ser mye erosjon i bakken. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) finnes det flere lommer med kvikkleire i Re. Ikke alle områder er like grundig undersøkt, og noen områder er fortsatt ikke kartlagt.

Flere områder har middels høy risiko: Fossan, Rustan, Ramski, Gjelstad, Holm, Lefsaker, Solerød, Rød, Hem, Bakke, Torp, Skaug, Sperre, med flere.

Og noen er klassifisert som høy: To områder i Ramnes sentrum, der veikanten nå har gitt seg litt, og Dal søndre.

Flere ras i Re

KARTLEGGING AV KVIKKLEIRE: Kart over Re med vurdering av faregrad for kvikkleireras. Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som utførte kartlegginga for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Faksimile NVE.

Opp gjennom åra har ReAvisa skrivi om flere ras i Re: Langs Storelva har det gått flere ras, og det største raset i nyere tid skjedde i 2012. Da rasa et 200 meter langt område ut i elva, og Førumveien ble uframkommelig.

Det siste store raset i Ramnes gikk våren 2012, da en del av et større belte med kvikkleire rasa ut. Fem – seks meter av kanten på kirkegården forsvant i elva, sju – åtte meter fra kapellet. Dette er ikke langt unna der veien har gitt etter nå.

Sagnet sier at Ramnes kirke skal rase i elva. Men den har stått der i tusen år nå, tross stadige innhogg fra elva som snor seg rundt neset kirka står på. Nylig har flere elvekanter blitt utbedra og sikra.

GJØR STRAKSTILTAK: Veien blir ikke stengt, men en innsnevring må til. – Så følger vi med framover på eventuelt flere endringer, forteller veimesterne i Vestfold og Telemark fylkeskommune til ReAvisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Hva skjer i førjulstida i Re? Tips lokalavisa!

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

,