Satte politiet på sporet – men ingenting ble gjort før det var for seint: – Det er frustrerende å se at tjuvgodset bare forsvinner ut av landet

PÅ VEI VEKK: Robotgrassklipperen Bjarne hadde en integrert sporingsenhet som tjuvene kopla ut. Men den siste Bjarne som ble rappa hadde også en ekstra sporing, skjult for tjuvene. Her spores robotgrassklipperen ut av fylket, i rundkjøringa i Hvittingfoss. Alle spor stopper før svenskegrensa. Foto: Skjermdump Kjell Foss AS.

Etter at den første robotgrassklipperen ble rappa, ble det satt på en ekstra skjult sporing på den nye – som også ble rappa. Alle bevegelser med adresser og klokkeslett ble fortløpende gitt til politiet – men saken er allerede henlagt.

Bakgrunn: Her rappes robotgrassklipperen gang på gang.

Da robotgrassklipperen ble rappa hos Kjell Foss AS for andre gang i løpet av kort tid, visste ingen andre enn eierne, politiet og lokalavisa at det var skjult en ekstra sporing på den.

Etter at den første forsvant i sommer, ble det montert ei lita sporingsbrikke på den nye klipperen – som en ekstra sikkerhet hvis også den skulle bli rappa.

Tjuvgodslager i samme politidistrikt

KRUSSEDULL-FLUKTRUTE: Robotgrassklipperens rute ved det første tjuveriet, der tjuvene har deaktivert sporingsenheten mest sannsynlig i en bil bak hekken for Kjell Foss AS. Foto: Skjermdump.

Og det ble den – for andre gang stakk tjuver av med en robotgrassklipper natt til fredag for to uker siden. Mens den integrerte sporingsenheten ble deaktivert på Kjønnerødtoppen, fortsatte den hemmelige sporinga å sende koordinatorer.

Dette skreiv ReAvisa ingenting om, for det måtte ikke tjuvene vite om – der de ble spora på vei over kommunegrensa til ei adresse i enda mer grisgrendte strøk enn Re.

Politiet ble tipsa om området sporingsenheten oppholdt seg i – godt innafor samme politidistrikt. Enn så lenge.

Lovens lange arm er ikke lang nok?

Der lå klipperen lagra i halvannet døgn, før ferden gikk videre mot svenskegrensa – og nå er den mest sannsynlig ute av landet. Politiet gjorde lite eller ingenting med disse opplysningene før det var for seint.

Folka på Kjell Foss AS sendte alt fortløpende til politiet, med adresser, tidspunkt og alt det som kan være av interesse å sjekke opp for lovens lange arm.

Lovens lange arm var likevel ikke lang nok til å ta tak i det som skjedde i løpet av dette drøye døgnet. Saken er allerede henlagt.

Politiet sendte aldri noen patrulje

STOPP PÅ KJØNNERØDTOPPEN: Robotgrassklipperens rute ved det andre tjuveriet, der tjuvene stoppa etter en kort kjøretur for å deaktivere sporingsenheten. Det de ikke visste var at det var montert en ekstra skjult sporing på denne klipperen. Den fortsatte å sende koordinater i ett par dager. Foto: Skjermdump.

Så lenge dette sto på, før den skjulte sporinga slutter før svenskegrensa, fikk de fornærmede beskjed om at politiet ikke hadde ressurser til å etterfølge dette der og da.

Det ble aldri sendt noen patrulje for å finne robotgrassklipperen. – Frustrerende å se at tjuvgodset barer forsvinner ut av landet, forteller folka på Kjell Foss AS. De gjorde alt de kunne for å sette politiet på sporet.

For andre gang på kort tid har de mista en robotgrassklipper, og det totale tapet for Re-firma er rundt 60.000 kroner.

«Alvorlig internasjonal kriminalitet»?

Det er grunn til å tro at tjuvene veit hva de er ute etter, og at de kjenner godt til den integrerte sporingsenheten – den er blitt kopla ut ganske kjapt etter hvert tjuveri. Det kan fort bli snakk om store summer, men det skal likevel en del til at dette blir prioritert hos politiet.

Først nede på en femteplass på prioriteringslista kan dette komme. Hvis det er av så stort omfang at det kan karakteriseres som «alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet».

Hvis det er mer vanlig vinningskriminalitet er det enda lavere prioritet for politiet.

– Det går rett og slett på prioritering

EKS-LENSMANN: Trine Berg fotografert på sin siste dag som lensmann på Revetal, før lensmannskontoret ble lagt ned for fem år siden. I dag er hun krimsjef og leder av etterforskningsavdelinga i Politiet i Sør-Øst. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Trine Berg, den siste lensmannen på Revetal, nå krimsjef og leder av etterforskningsavdelinga i Politiet i Sør-Øst, kan på generelt grunnlag fortelle om tøffe prioriteringer i løpet av ei vanlig politivakt:

I et rundskriv fra Riksadvokaten med prioriteringer kommer vold, seksuelle overgrep, og spesielt dette i nære relasjoner, alltid først.

– Det går rett og slett på prioritering, forteller Trine Berg til ReAvisa. Se hele prioriteringslista i bånn av denne saken.

Anbefaler ikke å gripe inn sjøl

– Hva slags muligheter har fornærmede sjøl til å reagere i slike situasjoner, før det er for seint og tjuvgodset har forsvinni for godt?

– Du har jo lov til å ty til makt hvis noen er i ferd med å stjele noe fra deg. Men vi oppfordrer ikke til det, men det er en åpning for det i lovverket.

– Så er det en definisjonssak: Hva er «pågående lovbrudd»? Vi fraråder uansett på det sterkeste å oppsøke og ta seg inn hos andre, det anbefaler vi ikke.

Savner lensmannskontoret

– Sammenlikna med tida med lensmannskontor i Re, da lensmannen hadde kasta seg i bilen med gode muligheter til å pynte på oppklaringsstatistikken med slike tips, så oppleves kontakten med politiet i dag byråkratisk og tungvint for mange her på bygda?

– Ja, og det kan jeg jo skjønne. Det var litt det vi to prata om ved nedleggelsen av lensmannskontoret. Det er fortsatt folk i Re som ringer meg den dag i dag, forteller vår siste lensmann, fem år etter nedleggelsen på Revetal.

– Jeg personlig savner å jobbe tettere på folk, skole og kommune. Jeg kan forstå frustrasjonen. Lensmann – det var noe helt unikt, spør du meg.

Kunne ordne opp, der og da

DEN GANG DA: Det er fem år siden Politi-skiltet ble skrudd ned fra veggen på lensmannskontoret på Revetal. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Den oversikten og den lokalkunnskapen som et lensmannskontor satt på, den kan forsvinne, sa Trine Berg som avtroppende lensmann til ReAvisa den gang – og hun bekrefter det nå. – Og det stemmer at lensmann kunne komme på døra og ordne opp, der og da.

– Men det er plusser og minuser med alt, vi er blitt faglig sterkere, vi merker jo det, sier eks-lensmannen som i dag er krimsjef og leder av etterforskningsavdelinga i Politiet i Sør-Øst.

At politiet er blitt faglig sterkere kommer til sin rett når politiet først prioriterer en sak. Men det skal mer til enn før, når det gjelder saker som robotgrassklipper-tjuveri.

Oppfordrer til å anmelde

Men Trine Berg forteller at de kriminelle ikke skal føle seg for trygge, heller ikke denne mistenkte robotgrassklipper-banden. Info fra publikum blir lagra, og en dag kan dette komme til nytte.

– Det er i politiets interesse å oppklare alle saker – vi skulle gjerne oppklart alt – og saker etterforskes jo. Men dette er ikke tidskritisk i samme grad som vold, seksuelle overgrep, nære relasjoner.

– Tips og info arkiveres og brukes ved anledning, vi oppfordrer alle til å anmelde og dele all info med oss. Det setter vi selvfølgelig pris på.

Sånt som dette trigger politifolk

BJARNE ER BORTE: Robotgrassklipperen til Kjell Foss AS har fått navnet Bjarne. Nå er både Bjarne 1 og Bjarne 2 borte, bare ledningene ligger igjen etter både ladestasjon og robotgrassklipper. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Trine forteller at når slike saker først prioriteres, så er det vanlig å sette ned ei egen gruppe som jobber grundig med akkurat den saken, – men prioriterer vi det ene, så går det på bekostning av noe annet.

– Vi gjør så godt vi kan, men dét omfanget av saker… folk skulle bare visst. Jeg kan ikke svare for operasjonssentralens prioriteringer da dette pågikk, men jeg kan love deg at sånt som dette trigger politifolk.

– Hadde det vært tid, så hadde ei patrulje tatt tak i dette der og da.

Har forsvinni for godt – nok en gang

– Det står ikke på det operative mannskapet eller etterforskere og jurister, understreker politilederen i prat med ReAvisa. – Vi vil ta kjeltringene, men vi må prioritere tøft med lite ressurser og mye å gjøre.

Hos Kjell Foss AS blir det neppe en tredje robotgrassklipper: – Nei, nå blir det å bruke en god og gammel klipper og gjøre det på gamlemåten, forteller Svenn Arne Foss til ReAvisa.

– Hadde politiet reist til adressene vi ga dem og banka på, så hadde det kanskje vært et håp om å få den siste robotgrassklipperen tilbake hit.

– Men nå har den forsvinni for godt, den au.

NYKLIPT OG FINT: Robotgrassklipperen Bjarne har gjort jobben godt og grundig, men nå er han rappa fra Kjell Foss AS, både Bjarne 1 og Bjarne 2. Nå blir det neppe en tredje. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kort om prioriteringslista til politiet:

  1. Drap og alvorlige voldslovbrudd som setter liv og helse i fare.
  2. Ildspåsettelser som setter liv og helse i fare.
  3. Vold mot barn og andre særlig sårbare fornærmede og mishandling i nære relasjoner.
  4. Alvorlige seksuallovbrudd, herunder internettrelaterte overgrep mot barn.
  5. Alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet.
  6. Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder alvorlig arbeidslivskriminalitet, alvorlig IKTkriminalitet, og alvorlig miljøkriminalitet som rammer det indre miljø (arbeidsmiljøet og arbeidsmarkedet) eller det ytre miljø (natur, forurensning, kunst og kulturminne).
  7. Alvorlige trafikklovbrudd, herunder dødsulykker, ulykker med betydelig personskade og trafikkatferd som bærer preg av at gjerningspersonen aksepterte en risiko for en alvorlig ulykke.
  8. Straffbare handlinger motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonalitet, etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne (hatkriminalitet).

Kilde:
Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2022, Riksadvokatens rundskriv 1/2022.

 

LOKALHISTORIE: Flere hundre års lokalhistorie pakkes ned på lensmannskontoret for fem år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

NÆRPOLITIREFORMEN: Sentralisering til Tønsberg og de andre Vestfold-byene er fasiten for Re og innlands-Vestfold, som mista sitt lensmannskontor med Nærpolitireformen for fem år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fra arkivet: – Det har vært særdeles viktig å ha dere i nærheten!

Meldte grassklipperen stjålet – fikk den tilbake samme dag.

Se bilder fra lensmannskontoret på Revetal.

Les mer fra politiloggen.