Fordømmelse av krigen – og ansvar for flyktninger

Vi må være beredt til å ta vår del av ansvaret for å ta i mot flyktninger som måtte komme som et resultat av krigen i Ukraina, mener Heming Olaussen (SV).

Les også: – Ukraina trenger vår hjelp!

På vegne av SVs kommunestyregruppe har Heming Olaussen meldt inn følgende interpellasjon til kommunestyremøtet til uka, onsdag 9. mars 2022:

KOMMUNESTYRE-REPRESENTANT: Heming Olaussen (SV) fra Re. Foto: Stian Ormestad.

«Ordfører. Er du enig i at Tønsberg kommunestyre skal uttale følgende om det mest kritiske og alvorlige som skjer på vårt kontinent?»

Fordømmelse – og hjelp

«Tønsberg kommunestyre fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Det militære angrepet på et sjølstendig land i Europa er et soleklart overgrep og et brudd med folkeretten. Norge må, som et lite land, forsvare alle lands rett til sjølråderett og suverenitet.

Vi støtter regjeringas linje med politiske og økonomiske virkemidler for å straffe Russland. Sjøl om mye enda er uklart, og situasjonen i Ukraina er i stadig endring, kan vi anta at Russlands massive maktbruk kan skape et stort antall flyktninger.

Tønsberg kommune er beredt til å ta sin del av ansvaret for å ta i mot flyktninger som måtte komme til Norge som et resultat av krigen».

Ordføreren svarer på interpellasjonen i kommunestyremøtet onsdag 9. mars 2022.

GIVERGLEDE OG GODE TANKER: Oppslutningen om hjelpeaksjonen i Re for Ukraina med base på Brår er stor. – Det viser at folk leverer både ting og gode tanker til det ukrainske folk, sier aksjonsleder Carina Musk-Andersen, Revetal arbeid og kompetansen (RAK), til ReAvisa. Foto: Privat.

Les også: – Overveldet over det store engasjementet i Re.

Les mer om frivilligheten i Re.