Leserinnlegg: – Firerkravet må fjernes!

FJERN FIRERKRAVET: Kathrine Kleveland, førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold i høstens stortingsvalg, her foran Røråstoppen skole. Foto: Privat.

– Jeg likte alltid å gå på skolen, og flere lærere mente at jeg burde bli lærer når jeg ble stor. Men sjøl med et snitt på rett under fem, har Høyre-regjeringa fratatt meg muligheten til å bli lærer uten å ta opp igjen fag, skriver Kathrine Kleveland (SP) i dette leserinnlegget.

Les også: – Ei post-moderne nøtt?

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Det har vært og er tøffe tak å være lærer i en pandemi. Det å leve med en uvisshet fra dag til dag, uke til uke, om hvordan og hvor undervisningen skal være, hvem som skal ha digital og hvem kan møtes fysisk på skolen er krevende.

Det å stadig legge opp nye undervisningsopplegg og så på toppen være bekymret for å få eller smitte elever med korona må være kjempetøft.

Når det i tillegg er lærermangel, er det paradoksalt at Høyres krav om minimum 4 i matematikk fra videregående hindrer motiverte ungdommer som vil bli lærere å bli det. Både institusjonene som utdanner lærere og lærerorganisasjonene var sterkt imot og advarte regjeringen mot å innføre ordningen.

Lærerne som har fått økt ansvar og en tøffere hverdag, får også økte krav fra regjeringen. For kompetansekravet for lærere har tilbakevirkende kraft, noe som vil føre til at tusenvis av lærere ikke er kvalifisert fra 2025.

Lærere som har arbeidet i skolen og undervist i enkelte fag i flere tiår, blir tvunget til å ta videreutdanning slik at de får nok studiepoeng til å oppfylle regjeringens krav. Sånn kan vi ikke ha det!

Senterpartiet har vært kritisk til innføring av firerkravet fra start, og vil fjerne det om vi kommer i regjering. I partiprogrammet vårt står det: Senterpartiet vil fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt.

Vi vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere får rett til jevnlig etter- og videreutdanning. Senterpartiet vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse.

Kommunene som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning for få formell kompetanse.

Jeg likte alltid å gå på skolen, og flere lærere mente at jeg burde bli lærer når jeg ble stor. Men sjøl med et snitt på rett under fem, har Høyre-regjeringa fratatt meg muligheten til å bli lærer uten å ta opp igjen fag.

Jeg har nemlig et eneste fag på vitnemålet mitt som jeg har under fire på, og det er matematikk.

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold og 1. kandidat Vestfold Senterparti.

Leserinnlegg: – Vil oppløse Vestfold og Telemark.

Leserinnlegg: Overskuddet som provoserer.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,