Viderefører dagens korona-restriksjoner ei uke til

HOLDER IGJEN: Tønsberg og Færder er hardest ramma i hele landet av den nye virus-varianten som det knyttes stor usikkerhet til. Her ser vi ordførerne avbildet på den første teststasjonen i fjor. Foto: Stian Ormestad.

Mens landet åpner opp enda mer, holder Tønsberg kommune igjen – og viderefører munnbindpåbudet.

Sjekk også: Ultralokale korona-tiltak: Vafler, sang og musikk!

Tønsberg er på trinn to i regjeringens gjenåpningsplan i minst ei uke til.

Det opplyses i en pressemelding fra kommunen etter formannskapsmøte 19. juni 2021:

Landets største utbrudd av mutert virus-variant

Formannskapet vedtok at anbefalingene i trinn to av regjeringens gjenåpningsplan gjelder inntil kommunens kriseledelse vurderer at det ikke lenger er nødvendig.

Det betyr blant annet en videreføring av munnbindpåbudet, skjenkestopp ved midnatt, og begrensninger i antall deltakere på arrangement.

– Vi må huske at Færder og Tønsberg har det foreløpig største utbruddet av delta-viruset i Norge, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til denne virusvarianten. Derfor ønsker vi å ta gjenåpningen litt roligere enn det regjeringa foreslår, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Gjelder fra og med søndag

Lokale råd og regler for Tønsberg kommune gjelder fra og med søndag 20. juni klokka 12.00.

Disse oppheves automatisk den 28. juni 2021 hvis ikke smittesituasjonen gjør at reglene må forlenges.

Da vil vi i så fall ligge på nasjonalt nivå over hele linja, også i den nye storkommunen vår.

Les flere saker fra korona-tida i Re.