Inviterer bygdefolket til samarbeid om Kulturgarasjen

BLI MED PÅ MOROA, DA VEL! Styreleder Knut M. Høydal er storfornøyd etter det aller første møtet med motorungdommen på Elverhøy. I bakgrunn ser vi ungdomsklubblederne låse og slokke. Foto: Stian Ormestad.

Vil du være med og støtte Kulturgarasjen på Elverhøy? Da er skrivet fra Kulturhuset Elverhøy interessant lesning for deg:

Leder: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

Brevet har overskriften «Invitasjon til samarbeid» og frir til både næringsdrivende og sambygdinger i Re.

TALSPERSONER: Patrik Ommedal og Michael Pedersen (begge 17) tok på seg ansvaret for å ta stafettpinnen videre med motorungdommen. Foto: Stian Ormestad.

Det er ført i pennen av leder Knut M. Høydal.

Særdeles trivelig diskusjon

«Seinere tid har det vært ganske store konflikter mellom motorsykkelungdom og lokalbefolkningen på Revetal. Tirsdag 20. oktober hadde vi et svært hyggelig møte med ungdommene og representanter fra Tønsberg kommune.

Der fikk vi en særdeles trivelig diskusjon, og alle ungdommene ville veldig gjerne få til et konstruktivt samarbeid.

To av de unge ville gjerne representere motorungdommen og føre dialogen og samarbeidet videre.

Les mer om dette i ReAvisa: Første møte om Kulturgarasjen«.

Noe ungdommen brenner for

«Kulturhuset Elverhøy har i lengre tid jobbet for å bygge en Kulturgarasje på egen tomt der motorinteressert ungdom kan komme å vise hva de er levende opptatt av – og der vi andre kan se hvor flinke de er når bare de får lov til å jobbe med noe de brenner for.

Kulturgarasjen er kostnadsberegna til 850.000 kroner, men vi mener at stor dugnad fra egne medlemmer og hjelp fra Re videregående skole vil gjøre det mulig for oss å realisere dette prosjektet vesentlig rimeligere.

Det hadde vært fantastisk å kunne realisere et slikt prosjekt som har vært etterspurt fra motorungdommen i mange år.

Idrettsinteressert ungdom i distriktet vårt har fantastiske tilbud, men motorungdom som ikke har denne interessen har få eller ingen tilbud».

Vil også gi noe tilbake

Mitt spørsmål er derfor: Er det mulig / interessant for deg/dere å bidra økonomisk i et slikt prosjekt?», spør Knut i brevet.

Kulturhuset Elverhøy har allerede fått Re VGS til å sette opp bygget, og det er egne folk i styret som er ansvarlige for graving av tomt og muring sammen med elevene fra Re.

Kulturhuset Elverhøy spør ikke bare etter støtte, men vil også gi noe tilbake, skriver leder Knut M. Høydal:

«I Kulturhuset Elverhøy har vi nå mange aktiviteter – på mange plan – og vi er absolutt åpne for å vise dette fram for dere – når det måtte passe dere.

Da har dere disse mulighetene:

  1. Vi kan lage fest for dere med mat laga fra bunnen av «profesjonelle» kokker på nytt fantastisk kjøkken, men om dere vil kan dere lage maten sjøl – eller sammen med oss eller innleide kokker – eller dere kan selvsagt leie lokalet og ordne alt sjøl.
  2. Vi har en «stall» av unge flinke sangere / musikere som kan lage konsert for dere.
  3. Vi har eget studio der dere sjøl kan synge / spille inn egne sanger – eventuelt med musikalsk hjelp fra våre musikere.
  4. Vi har et herlig ungdomsteater med profesjonelle instruktører både på regi og musikk. Disse kan også gjøre teaterinnslag for dere – og kanskje kan dere også selv få prøvd dere som skuespillere.
  5. Vi kan lage kor / allsang sammen med dere, der vi har musikere – og dere kan selvsagt selv komme med egne musikere.
  6. Vi har et morsomt uteareal der dere kan spille Petanque, og på terrassen ved siden av kan dere ta en kopp kaffe og løse verdensproblemer sammen.

Bare deres fantasi stopper dette samarbeidet!», skriver en alltid like entusiastisk Elverhøy-ildsjel i skrivet, som skal sendes ut til næringsdrivende i gamle Re kommune og med dette også bekjentgjøres i lokalavisas spalter.

Nytt møte med motorungdommen

Det ble etter det første møtet med motorungdommen i oktober satt opp et nytt møte på Elverhøy tirsdag 3. november. Møtet starter klokka 17.00, og hit er motorungdommene invitert på lik linje med representanter for beboerne på Revetal.

De er innbudt for å høre deres tanker om støy fra motorungdommen.

– Vi vil veldig gjerne høre begge sider i konflikten, sier Knut til ReAvisa.

Over hundre år gamle røtter

Kulturhuset Elverhøy er en selvstendig privat forening med over hundre år gamle røtter.

Knut og gjengen er med rette stolte av hva et fantastisk styre har fått til i løpet av de siste åra, og er overbeviste om at slike lokale foreninger er viktige for livet og gleden og entusiasmen og dugnadsånden i samfunnet vårt.

Leder Knut M. Høydal er å treffe på epost knutmhoydal@gmail.com eller telefon 99 70 67 50.

Første møte om Kulturgarasjen: – Vi har ikke noe lyst til at det skal fortsette sånn som før, vi heller.

STOR RUNDING: Etter hvert som motorungdommen møtte opp, måtte ringen i storsalen på Elverhøy utvides. Tilslutt var det 12 ungdommer og 8 voksne på plass – pluss Re-daktøren på det aller første møtet om Kulturgarasjen på Elverhøy tirsdag 20. oktober 2020. Foto: Stian Ormestad.

Vil lage en møteplass for motorinteressert Re-ungdom – starter opp «kulturgarasjen».

Les mer om Kulturhuset Elverhøy.

, ,