Leserinnlegg: La oss feire jorda og maten!

I Økouka feirer vi det bærekraftige landbruket. For med jorddekke, grønngjødsling og omtanke for den levende jorda, er de økologiske og regenerative dyrkingsmetodene i ferd med å endre matproduksjonen vår, skriver Kristine Stange og Marit Lundby.

Leserinnlegg: Matberedskap i fellesskap.

Vi veit nå at vi må drive jorda vår på en langt mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag. Vi veit også at alt vi mennesker foretar oss påvirker miljøet, naturen, meitemarken og resten av mikrolivet i jorda.

PROSJEKTLEDER: Kristine Stange fra Fon, Økologisk Norges prosjektleder for Økouka 2020. Foto: Privat.

På samme tid lærer vi stadig mer om hvordan dyrkingsmetodene må endres for at vi skal ta vare på og bygge en robust jord.

Det økologiske, regenerative jordbruket rommer løsningen på utfordringene verden står overfor.

For med metoder som jorddekke, rotasjoner av dyr og planter, grønngjødsling og minimal forstyrrelse av jorda kan bonden ta vare på biologisk mangfold, jordhelse og miljø og samtidig høste gode avlinger i generasjoner.

For en mulighet! Så la oss reparere og regenerere! La oss heie fram de bøndene som dyrker mat i et kretsløp som etterligner naturens økosystemer og jobber aktivt med jordhelsa.

La oss heie fram de bøndene som gir oss mat fra dyr som har gått på beite, som har holdt kulturlandskapet åpent, økt det biologiske mangfoldet, og bidratt til å binde CO2 i jorda.

Visste du at om lag 70 prosent av maten i verden dyrkes av småskalabønder som bruker 30 prosent av verdens jordressurser? Til sammenlikning produserer det industrielle landbruket 30 prosent av maten, mens det bruker 70 prosent av ressursene.

Disse tallene forteller oss om muligheter til å velge smått. Hvis du og jeg engasjerer oss, kan vi ta ansvar for hvordan maten vår blir dyrka, ved å kjøpe maten vår fra den lokale økobonden, velge norsk økologisk i butikk og dele litt av risikoen gjennom et andelslandbruk.

Der vi også kan bli kjent med bonden, dele gleder, frustrasjoner og avlinger – og ikke minst lære mye. For det ligger mye læring på jordet.

I dag er det over 90 andelslandbruk i Norge! For ti år siden var det nesten ingen. Vi ser at endring er på gang.

Nå strømmer folk til andelslandbrukene, markedshagene og REKO-ringene. Denne interessen gjør bondens produksjon og økonomi mer forutsigbar.

Og de siste årene har, takket være bevisste forbrukere, flere produsenter igjen fått muligheten til å leve av en mindre, men mer bærekraftig matproduksjon. Fordi det for mange produsenter er viktig med salg uten mellomledd.

For det er fullt mulig å produsere mer av maten vi spiser, både nasjonalt og lokalt. Slik kan vi komme nærmere livsgrunnlaget vårt. Derfor er det ekstra viktig å velge norsk, velge lokalt, velge kvalitet, velge økologisk.

Ved å øke vår lokale forankring, sitter vi igjen med en dypere forståelse av vår verden. Slik kan vi forbrukere få økt innsikt, kunnskap, kontakt med maten vi spiser og de som har produsert den.

Denne helheten – mellom deg og meg, bonden og maten, klima og natur, økologi og kreativitet, pågangsmot og krummede nakker, motgang, gleder, blod, svette og tårer, gjør at vi har noe å feire!

I Økouka feirer vi de som dyrker og kjemper, som tenker, prøver og fyller på med kunnskap om hvordan jorda skal kunne gi oss mat i all framtid.

Vi feirer de som bryr seg om meitemarken og om at klimaet, naturen og mennesket utgjør en helhet.

Vi må gripe muligheten. Blir du med?

Det økologiske, regenerative jordbruket styrker det biologiske mangfoldet og de organismene i jorda som gjør den robust og fruktbar. Foto: Marit Lundby.

Kort om Økouka:

  • En stolt feiring av biodynamisk og økologisk mat og landbruk. Økologisk Norges fylkes- og lokallag legger stor innsats i denne nasjonale feiringen.
  • Arrangeres i uke 39, på 14 ulike steder i Norge.
  • Under Økouka kan du delta på arrangementer, smake, undre, lære og glede deg. Vi håper du får kunnskap og inspirasjon til å velge bedre. Både for deg sjøl, for dyra, for gulrota og for meitemarken.

Kristine Stange, Økologisk Norges prosjektleder for Økouka 2020, og Marit Lundby, PR-kommunikasjonsrådgiver.

Les mer om landbruk i ReAvisa-arkivet.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,