Ti millioner i ti år til gode formål i Re – sjekk lista!

VERDIFULLE KONVOLUTTER: Her er noen av de ti millionene som er blitt gitt til gode formål i Re de siste ti åra. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Nå er det straks søknadsfrist for årets andre utdeling av midler fra Sparebankstiftelsen. Her har du den lange lista over gode formål som har fått støtte de ti siste åra.

Gir nesten 800.000: – Penga rett inn på konto i disse korona-tider!

Det er blitt sett på gamle Vestfold fylke og gamle Re kommune for å sette opp en oversikt over tildelinger de siste ti åra, til og med første utdeling av totalt to for i år.

Oversikten viser at det er blitt delt ut midler for ti millioner kroner i Re – fra de små prosjektene til de store. Det vil si millionen til Re i året i snitt.

STAMGJESTER: Kulturhuset Elverhøy, her ved Frank Wedde og Rikka Marie Rivrud, har totalt fått over halvannen millioner kroner i støtte fra stiftelsen gjennom de ti siste åra. Arkivfoto: Stian Ormestad.

2,5 millioner til idretten i Re

Penga har gått til korps, speidere, idrettsforeninger og andre organisasjoner og foreninger. Totalt står 38 forskjellige prosjekter på mottakerlista. Les mer om mange av utdelingene og prosjektene i ReAvisa-arkivet.

Eksempelvis har over 2,5 millioner kroner gått til idrettsforeninger, nesten en halv million kroner har gått til korps, og 100.000 kroner har gått til speidergrupper og 4H.

Ifølge en pressemelding til ReAvisa har Sparebankstiftelsen DNB siden 2002 bidratt med over seks milliarder kroner til mer enn 8.000 prosjekter på landsbasis.

Og det er ny søknadsfrist for årets andre utdeling 1. september. Utdelingen pleier å finne sted i desember hvert år.

Viktigere nå enn noen gang?

– Nå er behovet for midler ekstra stort for mange organisasjoner, foreninger, lag og prosjekter. Både idretten, Røde Kors, korps og så videre opplever store tap i inntekter på grunn av avlyste arrangementer, sanitetsvakter, loppemarkeder og så videre, sier Torkel Vik på vegne av stiftelsen.

– Stiftelsen støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge under 25 år, forteller André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB i en pressemelding.

TARZANLØYPE: Et av de siste prosjektene i Re som er ferdigstilt med støtte fra blant annet DNB Sparebankstiftelsen er tarzanløypa ved Kirkevoll skole. Arkivfoto: Lovis Eggum Wallberg.

– I år blir trolig muligheten til å søke om støtte enda viktigere, og vi ser et økt besøk på våre nettsider. Nå ønsker vi oss mange gode søknader til store og små tiltak som kan bidra positivt i samfunnet.

Også ifra Re, som tidligere år, kan den lokale DNB Sparebankstiftelsen i Tønsberg-regionen bekrefte.

Lista over utdelinger til Re de siste ti åra:

 • Rydding, skilting og informasjonstavler, IL Ivrig – 300.000 kroner (2011)
 • Sykkelløype, skilting og opplysningstavler, IL Ivrig – 400.000 kroner (2011)
 • Grunnarbeid og støping av betongdekke til skatepark, Re skateklubb – 130.000 kroner (2012)
 • Formidlingsutstyr, Linjentene – 75.000 kroner (2013)
 • Utvikling og produksjon av film om Slagene på Re, Re kommune – 175.000 kroner (2013)
 • Opplysningstavler og opparbeidelse av trasé, IL Ivrig – 356.000 kroner (2013)
 • Restauring av damanlegg, damluker og turbin, Stiftelsen Bakke mølles fremme – 525.000 kroner (2013)
 • Nye instrumenter, Ramnes og Røråstoppen skolekorps – 70.000 kroner (2014)
 • Tarzanløype i skogen ved skolen, Ramnes skole – 150.000 kroner (2014)
 • Å utstyre en sti hvor det skal formidles kunnskap om botanikk og geologi, Stiftelsen Bakke mølles fremme – 158.000 kroner (2014)
 • Tuba og uniformer, Våle skolekorps – 65.000 kroner (2015)
 • Bakerovn, smie og ildsted, Kjetil Olsen Husemoen – 90.000 kroner (2015)
 • Nærmiljøanlegg, IL Ivrig – 490.000 kroner (2015)
 • Rehabilitering av låve, Stiftelsen Våle prestegård – 600.000 kroner (2015)
 • Utstyr til treerfotball, Ramnes IF – 58.000 kroner (2016)
 • Materialer til lavvo og bålplass, Kleven velforening – 69.000 kroner (2016)
 • Turutstyr og sikkerhetsutstyr, Stiftelsen Veien ut – 200.000 kroner (2016)
 • Hinderløype, FAU Røråstoppen skole – 580.000 kroner (2016)
 • Tarzanløype, Re kommune skole, barnehage og kultur – 200.000 kroner (2017)
 • Bidrag til nytt turnutstyr, IL Ivrig – 250.000 kroner (2017)
 • Oppussing av klubbhus og radiostyrte biler til utlån, Vestfold RC-senter – 250.000 kroner (2017)
 • Oppussing av ungdomshus, Våle ungdomslag – 250.000 kroner (2017)
 • Oppussing og vedlikeholdstiltak, Kulturhuset Elverhøy – 880.000 kroner (2017)
 • Utlånsutstyr til friluftsliv, Stiftelsen Veien ut – 80.000 kroner (2018)
 • Lyd- og lysanlegg, Bekkefare musikkforening – 11.000 kroner (2018)
 • Skaterampe, Ramnes skole – 150.000 kroner (2018)
 • Rehabilitere skaterampe, Revetal ungdomsskole – 150.000 kroner (2018)
 • Snøskuter, Ramnes IF – 300.000 kroner (2018)
 • Lekeapparater til skolegård, FAU Kirkevoll skole, Re kommune – 400.000 kroner (2018)
 • Restaurere kjøkken, Kulturhuset Elverhøy – 645.000 kroner (2018)
 • Lavvoer, Ivrig 4H – 65.000 kroner (2019)
 • Utstyr til velforeningens lokale, Hjerpetjønn velforening – 100.000 kroner (2019)​
 • Uniformer, Ramnes og Røråstoppen skolekorps – 105.000 kroner (2019)
 • Seileaktiviteter, Stiftelsen Veien ut – 175.000 kroner (2019)
 • Uniformer, Våle skolekorps – 200.000 kroner (2019)
 • Elektrisk anlegg, Våle ungdomslag – 200.000 kroner (2019)
 • Oppgradering av forsamlingshus, Fon ungdomslag – 270.000 kroner (2019)
 • Verktøy, rekvisita og verneutstyr, Revetal ungdomsskole 50.000 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 •  Asfaltløype og lysanlegg, Ivrig IL – 250.000 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Utstyr til bigård og honningslyngerom, Ramnes skole – 150.000 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Mikrofoner, Solerød Jubateater – 100.000 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Brannvarslingsanlegg og rømningsvei, Bakke Mølle – 100.000 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Scenegulv, Bekkefare (Rockstream-festivalen) – 95.000 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Gapahuk og klatreapparater, Strangefeltet velforening – 65.500 kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Gapahuk, Ivrig 4H – 35.000 kroner kroner (2020, utdeling en av to i år)
 • Ny utdeling i desember for 2020, med søknadsfrist 1. september.

Støtter aktiviteter for barn og unge

DNB Sparebankstiftelsen presenterer seg slik:

«Sparebankstiftelsen DNB bidrar til meningsfylt aktivitet for barn og unge innen fire formålsområder: – Idrett og lek, kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv.

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper møteplasser, utløser dugnad og medvirkning – frivillighet, fremmer mestring og læring – ferdigheter, utvikler rollemodeller – forbilder».

Les også: Har du testa ut tarzanløypa i sommer?

RE-GJENGEN FOR TO ÅR SIDEN: – Det skjer så mye bra i Re, derfor er det moro å få støtte alle de gode initiativene, fortalte Bjørg Ormestad Rasmussen på vegne av DNB Sparebankstiftelsen. Mer eller mindre fra venstre ser vi Bekkefare forening og Rock Stream Festival ved Øyvind Flåteteigen, Pål Isdahl Solberg, Svein Flåteteigen og Petter Christian Bakke, FAU Kirkevoll skole ved rektor Rikke Lillebø, Øivind Kjær, Marianne Sollie, Inge Dalseth og Tormod de Lange Hansen, og Kulturhuset Elverhøy ved Knut Høydal, Anders Bøhle og Ingegerd Holt Brattestå. Alle med blomster og gavesjekker fra stiftelsen. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om DNB Sparebankstiftelsen i ReAvisa-arkivet.

Sjekk også: Feirer 110 år og deler ut 110.000 kroner til gode formål.

, , , , , , ,