Her er det full badestopp på grunn av giftige alger

BARE SE, IKKE RØRE: Sjuevannet, Sjuvevannet, Revåvannet, Revovannet – kjært badevann har mange navn. Men her på Nordsand er det ikke lov å bade, på grunn av oppblomstring av en giftig alge. Foto: Stian Ormestad.

Det er oppdaga kraftig algeopplomstring i Sjuevannet. Kommuneoverlegen fraråder både bading og å la hus- og beitedyr drikke vannet.

Last ned ReAvisa på papir juni 2020, sommermagasin – gratis!

ReAvisa skreiv i forbindelse med årets første badevannprøver at det bare er å hoppe i det – alle badevann i Re hadde god vannkvalitet.

Det vil si alle badevann som blir testa. Men det populære Sjuevannet, eller Revåvannet, eller Sjuvevannet, eller Revovannet – populært badevann har mange navn – blir aldri testa av Miljøretta helsevern.

Farlig for både mennesker og dyr

Hvorfor?, spurte ReAvisa, og fikk til svar: – I hovedsak tas det prøver på badeplasser som er tilrettelagte av kommunen. Vi veit at det er mange steder der befolkningen bader, men som ikke er en del av prøvetakingsprogrammet vårt. 

Men det er en annen instans som kommer inn når det gjelder algeoppblomstring, og det er her det nå ble gitt beskjed til nye Tønsberg kommune om bråstopp i både bading og drikkevann for husdyr:

– Oppblomstringen ble oppdaga i forbindelse med den ordinære vannovervåkingen som gjennomføres av Fylkesmannen, og her er Sjuevannet med på lista, forteller kommuneoverlege Sigmund Skei til ReAvisa.

Kort fortalt: Miljøretta helsevern tester for en ting, i noen vann, og Fylkesmann tester for andre ting, i andre vann. Men det er i alle tilfelle kommunen som har ansvaret for informasjon og skilting.

Store mengder på Nordsand

Algen som er finni i store mengder kan produsere levergiften microcistin og nervegiften saxitoxin, ifølge pressemelding fra kommunen (ekstern lenke).

Det ble observert spesielt store mengder alger i Nordsand-området i sørøstenden av vannet, og her er det skilta med advarsel. Det kan være store forekomster også andre steder langs vannet.

– Konsentrasjonen kan bli så høy at det medfører en reell fare for mennesker som bader og for beite- og kjæledyr som drikker vannet, sier kommuneoverlegen.

– Derfor fraråder vi sterkt å benytte Sjuevannet til rekreasjonsformål, og ber dyreeiere passe på at dyra ikke drikker av vannet.

Les mer om denne og flere andre badeplasser i Re i sommermagasinet.

,