Hjemmetjenestene fortsetter i kommunal regi i Re

INNFRIR VALGLØFTER: Trude Viola Antonsen (AP), utvalgsleder for mestring, helse og velferd i nye Tønsberg kommune, tidligere varaordfører i Re. Arkivofoto: Stian Ormestad.

I gamle Tønsberg kommune har det vært mulig å velge private tilbydere, men ikke her i Re. Nå blir Re-modellen videreført i nye Tønsberg kommune.

Her kan du se hele kommunestyremøtet i opptak (ekstern lenke).

Det er klart etter en oppheta kommunestyre-debatt over Teams tirsdag 19. mai, der steile ideologiske fronter kom til syne.

Flagga var akkurat rydda bort etter 17. mai, og det var lite å rope hurra for for høyre-sida:

KOMMUNALE HJEMMETJENESTER: I gamle Tønsberg har det vært private tilbydere, ikke her i Re. Foto: Stian Ormestad.

Blir som det alltid har vært i Re

Først tapte de saken om etablering av en ny privatskole i Tønsberg, så tapte de saken om videreføring av private hjemmetjenester i gamle Tønsberg.

Men alt blir som det har vært, her i Re: Her har det aldri vært åpna for private tilbydere av disse tjenestene.

Det understreker Trude Viola Antonsen, utvalgsleder for mestring, helse og velferd i nye Tønsberg kommune, tidligere varaordfører i Re:

– Når man slår sammen to kommuner, er det noen ganger sånn at de har forskjellig praksis.

Fanesak for Arbeiderpartiet i lokalvalgkampen

KOMMUNESTYREMØTE PÅ TEAMS: Ordfører Anne Rygh Pedersen og rådmann Egil Johansen og deres lille stab på rådhuset i Tønsberg, og utvalgsleder Trude Viola Antonsen (AP) fra sitt hjemmekontor i Ramnes. Skjermdump: Tønsberg kommune.

– Ny politisk kurs i gamle Tønsberg, samme stødige kurs i Re, oppsummerer Trude til ReAvisa.

At privatiseringen av kommunale tjenester skulle snus i gamle Tønsberg, var en av fanesakene til Arbeiderpartiet i valgkampen.

Derfor mener posisjonen, med Arbeiderpartiet i førersetet og Senterpartiet, KrF og MDG med på lasset, at denne saken neppe kunne komme som noen overraskelse.

ET LEDD MINDRE: Svein Holmøy (SP) mener et ledd mindre mellom brukerne og kommunen kan sørge for innsparinger og bedre tjenester. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Men posisjonen sprakk i innspurten: KrF brøyt ut og stemte i mot. Likevel ble det et lite flertall for.

SP-Svein: – Et ledd mindre

– Vi har hatt et valg, som gjør at det er andre tanker som kommer inn. Tanker som det forundrer meg stort at kom som en overraskelse for så mange, så plutselig.

– Arbeiderpartiet er for sterke fellesløsninger, og at spesielt kjernetjenestene er under kommunal regi, taler Trude.

Og får støtte fra flertallet med 27 mot 22 stemmer i voteringa. Dermed er tida på snaut 15 år med private tilbydere over i gamle Tønsberg.

– Et mindre ledd mellom brukerne og kommunen, legger Svein Holmøy (SP) vekt på, der et samla Senterpartiet støtter helkommunale hjemmetjenester.

FrP-Frode: – Dette blir litt sånn «hopp og sprett»

– Hva er det neste? Når skal de private barnehagene begynne å bekymre seg?, spør Frode G. Hestnes (FrP) som ber posisjonen å klargjøre hva de ønsker å gjøre med flertallet sitt:

HOPP OG SPRETT: Frode G. Hestnes (FrP) etterlyser klare svar fra posisjonen, og mener de de driver med nå er mer «hopp og sprett». Arkivofoto: Stian Ormestad.

– Dette her blir litt sånn «hopp og sprett». Ta for dere tjenestene, og si til folk: Hva skal være kommunalt, hva skal være privat?

– Vi i Arbeiderpartiet kan ikke klare å få fram det synet FrP har på dette, svarer Trude Viola Antonsen (AP):

– Dette er en del av et lengre løp og en større plan for å få bukt med spesielt økonomien og sørge for gode, gode tjenester innafor området mestring og helse.

Ett råd stemte for, ett råd stemte i mot

All hjemmehjelp i gamle Tønsberg overføres fra og med nyttår til kommunal regi. I Re blir alt fortsatt som før.

Eldrerådet i nye Tønsberg kommune hadde i forkant støtta flertallsavgjørelsen, mens Råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde gått i mot.

I etterkant av voteringa ble det krevd lovlighetskontroll fra Høyre, som mente rekkefølge i avstemninga var feil.

Dermed skal saken sendes til Fylkesmannen, som vil kontrollere om vedtaket er lovlig fattet.

Sjekk også: Dette er alle reingene i det nye kommunestyret.

Les mer om politikk, styre og stell.

,