Leserinnlegg: – Valgfriheten i Tønsberg blir borte!

I snart femten år har Tønsberg kommune hatt samarbeid med tilbydere av private hjemmetjenester. Det kan det bli slutt på i nye Tønsberg kommune. Og det fraråder Øyvind Jonassen og Lise Mandal (begge Høyre) i dette leserinnlegget: Høyre håper posisjonen tenker nøye gjennom hva de nå er i ferd med å vedta.

Tirsdag skal kommunestyret stemme over hvorvidt kommunen fortsatt skal ha et variert tilbud med både private og offentlig tilbydere av hjemmetjenester. Dette er et samarbeid som har pågått i nær 15 år.

TØNSBERG HØYRE: Øyvind Jonassen. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Noen av brukerne har hatt samme hjemmehjelpen over flere år, men får posisjonen flertall på tirsdag vil brukerne miste sin faste hjemmehjelp fra 1. januar 2021 og over 25 personer vil miste jobben.

I en undersøkelse viser det seg at brukerne av de private tilbyderne er betydelig mer fornøyde enn brukerne av den kommunale tjenesten. I rådet for personer med nedsatt funksjonsevne stemte åtte personer mot å avvikle dagens ordning, mens tre stemte for. To av disse tre er politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det viser arroganse for de som bruker tjenesten. I saken er man ikke sikker på om dette vil gi økonomisk gevinst for kommunen, så hvorfor velger da posisjonen å fjerne denne ordningen før den har blitt skikkelig analysert i prosjekt Handlingsrom 2024?

De private tilbyderne har fulgt avtalen med kommunen til punkt og prikke, så de stiller seg uforstående til at de nå, uten forvarsel, mister avtalen.

Tønsberg Næringsforening hadde i januar en næringsfrokost, der temaet i hovedsak var fokus på situasjonen i Tønsberg kommune med hensyn til andelen private arbeidsplasser. Her ble det godt dokumentert at denne andelen er svært lav, og det trengs et løft for et bærekraftig næringsliv i regionen.

I forrige formannskapsmøte stemte posisjonen mot både denne saken som omhandler private arbeidsplasser, og etablering av Skagerak International School. Etableringen av skole vil skape private arbeidsplasser, og et samlet næringsliv sier skolen er svært viktig for regionen.

For en kommune som har en økonomi med store utfordringer er ikke løsningen å bygge opp den kommunale sektoren ytterligere. At Arbeiderpartiet er villig til å ofre lønnsomme private arbeidsplasser for sin ideologi er ikke overraskende.

TØNSBERG HØYRE: Lise Mandal. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Det som er overraskende er at partier som tradisjonelt setter private arbeidsplasser høyt, følger Arbeiderpartiet i deres ideologiske prosjekt.

Vi har fått flere henvendelser fra personer som nå er redde og utrygge for hvordan dette vedtaket vil ha innvirkning på deres hverdag.

Høyre håper posisjonen tenker nøye gjennom hva de nå er i ferd med å vedta.

Øyvind Jonassen og Lise Mandal, Høyre.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.