Ordførerens tale: «Alle elsker Tønsberg»

Dette er ordfører Anne Rygh Pedersens tale under den offisielle åpningen av nye Tønsberg kommune på Oseberg kulturhus fredag 10. januar 2020:

Sjekk også: Har’u trua på Tønsberg?

Les også: Ruskevær til tross – folk ville feire nye Tønsberg.

Statsråd, fylkesmann, ordførere, kjære alle sammen!

For to og et halvt år siden vedtok kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg at de to kommunene skulle bli til én. Lokalpolitikerne mente at de to kommunene ville stå bedre rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer sammen enn de ville gjort hver for seg.

ORDFØRERNE: De to gamle ordførerne i henholdsvis Re og Tønsberg, Thorvald Hillestad og Petter Berg, og ny-ordføreren i nye Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen. Foto: Lykke Amelie Amundsen.

Det ble inngått en forlovelse, og med fylkesmann Per Arne Olsen som vigsler, lovet ordførerne Petter Berg og Thorvald Hillestad hverandre evig troskap og utvekslet ringer.

I dag er vi samlet for å feire at den nye kommunen er en realitet; en kommune som skal bygge på styrkene fra både Re og Tønsberg, en kommune som det skal være godt å bo i, og en kommune som både skal ta vare på historien og samtidig bidra til å skape en best mulig fremtid for innbyggerne.

To svært forskjellige kommuner

Re og Tønsberg var i utgangspunktet to svært forskjellige kommuner.

Den ene; En av Norges yngste kommuner. En liten innlandskommune, riktignok med en ørliten kyststripe som nå overføres til Holmestrand, men med store landarealer.

Den andre: Norges eldste by. En betydelig større kommune målt i antall innbyggere, men en betydelig mindre kommune målt i areal.

Forskjellene var store. Men det fantes også likheter. En ting var jo at Re og Tønsberg i stor grad utgjorde et felles bo- og arbeidsmarked. Mange bor i Re og jobber i Tønsberg.

En innbyggerundersøkelse viste også at svært mange reinger regner Tønsberg som sin by. I tillegg vet vi at mange tønsbergensere er og har vært flittige brukere av de fantastiske tur- og skimulighetene i Re.

… men også mange likheter

Men Re og Tønsberg deler også en felles historie som strekker seg helt tilbake til middelalderen. Dette er noe som har blitt markert med årlige middelalderfestivaler i begge kommunene, og den nye kommunen har satt seg som mål å bli Norges ledende middelalderkommune.

Et annet fellestrekk, handlet om mat. Mens Re hadde et utstrakt landbruk og er en viktig aktør i matproduksjonen både regionalt og nasjonalt, hadde Tønsberg både landbruk og en betydelig næringsmiddelindustri.

Etter sammenslåingen har vi uten tvil blitt en av landets aller viktigste matkommuner.

Re og Tønsberg var altså to kommuner med både likheter og forskjeller. Men nå er vi én kommune, én befolkning, og vi skal utvikle den nye kommunen sammen.

«Alle elsker Tønsberg»

For noen føles det kanskje helt naturlig. For andre føles det kanskje rart – ja, kanskje til og med litt vemodig. Men det at vi nå blir én kommune, betyr ikke at den lokale identiteten forsvinner.

Hvis du kommer fra Sem, så kommer du fortsatt fra Sem, selv om Sem og Tønsberg slo seg sammen i 1988. Og hvis du kommer fra Våle eller Ramnes, så kommer du fortsatt fra Våle eller Ramnes, selv om Re og Tønsberg nå har blitt én kommune.

Jeg er stolt av å være ordfører i den nye kommunen Tønsberg, og jeg tror at nye Tønsberg er mulighetenes kommune.

Lille juleaften kunne vi lese i Tønsbergs blad at «Alle elsker Tønsberg». Da er det jo fort gjort å bli litt høy på seg selv. Men stadig flere kan altså tenke seg å flytte til Tønsberg, og Tønsberg står i en særstilling blant østlendingene som en by mange respekterer og beundrer.

Trenger alle som trekker kommunen videre

Jeg tror at om ti år, vil vi fortsatt være en kommune i vekst. Men for at det skal skje, må vi fortsette å heie på hverandre. Vi må fortsette å samarbeide, og vi må fortsette å pleie en tett relasjon mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten.

Vi må jobbe sammen og trekke i samme retning. For den nye kommunen skal vi utvikle sammen – det er ikke noe politikerne eller de ansatte i kommunen skal eller kan gjøre alene.

Vi trenger de som sier ifra. Og vi trenger de som vil satse. Vi trenger de som har visjoner og drømmer. Vi trenger ildsjelene; de som har meninger, de som vil noe.

De som fra tid til annen plager vettet av oss politikere, men som bidrar til å trekke kommunen videre.

Tønsberg – «der barn ler»

Og så vil jeg jo si til de andre ordførerne som sitter i salen, at for å lykkes, så må vi også klare å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Vi må klare å jobbe sammen, og se hvordan vi kan dra nytte av hverandre. Vi skal tenke på Tønsberg, men vi må samtidig klare å tenke på hvordan hele regionen kan utvikles videre, og hvordan vi kan gjøre det i fellesskap.

Hvordan vil vi at den nye kommunen vår skal være? Hvilken drøm har vi for lokalsamfunnet vårt? Det var spørsmål som bli stilt da vi skulle utarbeide visjon og verdigrunnlag for den nye kommunen.

Dere kjenner kanskje Tønsberg kommunes nye visjon; «der barn ler».

Den visjonen er det flere hundre mennesker som har vært med på å lage. Gjennom fire store konferanser, har innbyggere, folkevalgte, ungdom og ansatte fortalt om sine drømmer for den nye kommunen, og hvilke verdier de mener vi må bygge på.

Viktigste verdien er «samarbeid»

Jeg syns det er positivt at nettopp «samarbeid» er den verdien som aller flest var opptatt av.

«Der barn ler» er en visjon som forplikter oss. Den forplikter oss til å ha barneperspektivet med oss når vi utvikler kommunen videre. Vårt mål – vår visjon og drøm for fremtiden – er at vi skal være en kommune der alle barn trives og har det trygt og godt.

Men for å få til det, kan vi ikke bare jobbe med barna. Gode skoler og barnehager er viktig, men det er på ingen måte nok. For alt i en kommune henger sammen. Og for at barna våre skal ha det bra, må alle ha det bra.

Da må familiene ha trygghet. Da må foreldrene ha en inntekt – og da må næringslivet være i stand til å skape arbeidsplasser.

Helse- og omsorgstjenestene må fungere godt. Veiene må være trygge. Frivilligheten, og alle de 500 lagene og foreningene vi har den nye kommunen, må få muligheten til å blomstre.

Derfor er ikke «Der barn ler» en visjon som kun handler om barna. Det er en visjon som gjelder alle, og som berører alle de ulike tjenestene kommunen leverer.   

Takk til de involverte

Hovedmålet med sammenslåingen, er å skape en kommune som står best mulig rustet til å løse sitt samfunnsoppdrag. Kommunen skal forvalte felleskapets verdier på en god måte, og vi skal tilby best mulig tjenester til innbyggerne.

Jeg tror vi står bedre rustet til det i den nye kommunen, enn det Re og Tønsberg ville gjort hver for seg.

Det er mange som har vært involvert i arbeidet med å slå de to kommunene sammen. Flere hundre ansatte har vært direkte involvert i prosessen, blant annet deltatt på arbeidsverksteder og i arbeidsgrupper. Enda flere ansatte har på ulike måter blitt berørt.

Innbyggere har engasjert seg, deltatt på visjonskonferanser, tegnet kommunevåpen og gitt verdifulle innspill underveis.

Politikere fra både Re og Tønsberg har brukt mye tid på sammenslåingen, og de 16 politikerne som har utgjort fellesnemnda – åtte fra hver kommune -, har tatt alle politiske beslutninger i forbindelse med sammenslåingen.

Jeg vil rette en stor takk til hver og en.

Nytenkende, trygg og bærekraftig kommune

Så vil jeg rette en spesiell takk til Egil Johansen, som har vært prosjektleder for sammenslåingen, og som nå har tiltrådt stillingen som rådmann, og til de to tidligere ordførerne Thorvald Hillestad og Petter Berg.

Takk for den innsatsen dere har gjort, både som ordførere i hver deres kommune gjennom mange år, og ikke minst i forbindelse med sammenslåingen.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin kveld videre her i Oseberg kulturhus. Jeg ser frem til arbeidet med å utvikle den nye kommunen – sammen med andre politikere, sammen med de ansatte, sammen med innbyggere, frivillighet og næringsliv.

«Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune.»

FEIRING: Ila Auto var blant artistene på den offisielle åpningen av nye Tønsberg kommune på Oseberg kulturhus fredag 10. januar 2020. Foto: Lykke Amelie Amundsen.

Les også: Ruskevær til tross – folk ville feire nye Tønsberg

Ja, Re er stort i areal. Men veit du hva? Kvadratmeter har ikke stemmerett.

Du hører det på tonefallet når folk kommenterer at «nå blir vi Tønsberg kommune…»

Les mer om kommunesammenslåing.