Første hastetiltak er allerede på plass

KLART OG TYDELIG: Nymalt fotgjengerovergang over Bispeveien på Linnestad. Foto: Stian Ormestad.

Statens vegvesen og entreprenøren var kjapp med malinga – og nå skal skolebarna være ett hakk tryggere under arbeidet med ny gangbru.

Bakgrunn: Jobben er ferdig til jul: – Senk farta og vis hensyn!

Les også: Kranbil smalt i gangbrua på Linnestad.

Det var på vårparten i fjor at en lastebil smalt i gangbrua på Linnestad. Brua ble så skadet at den måtte holdes stengt etter sammenstøtet.

Ei ukes tid seinere ble hele gangbrua rivi, og i påvente av ei ny gangbru ble en midlertidig løsning satt opp en snau måned etter ulykken.

GODT VARSLET: Veiarbeidet er godt varslet fra alle sider. Foto: Stian Ormestad.

Farlige trafikale situasjoner

Nå, halvannet år etter ulykken, er endelig jobben i gang med å sette opp ei ny permanent gangbru på Linnestad.

Jobben skal etter planen være ferdig til jul. Det betyr en drøy måneds tid med midlertidige trafikkløsninger på stedet, spesielt tilrettelagt de myke trafikantene som nå må krysse Bispeveien.

Det betydde i første omgang nedsatt fartsgrense til 50-sone og en lysregulert fotgjengerovergang.

Men nabolaget, trafikanter og noen folkevalgte synes ikke det var nok, og tok kontakt med ReAvisa.

BYGGELEDER FOR STATENS VEGVESEN: Terje Bergan fra Re. Foto: Stian Ormestad.

Fire ekstra tiltak

Flere fortalte om skumle trafikale situasjoner allerede den første uka med veiarbeid.

Derfor ble det allerede samme dag som ReAvisa tok opp saken med byggeleder for Statens vegvesen skissert opp fire ytterligere tiltak:

  • Oppmerking av gangfelt.
  • Romlefelt for å få hastigheten ned.
  • Skilt med teksten «Skolebarn krysser».
  • Forbikjøringslomme ved krysset Bispeveien – Heianveien vil bli stengt.

FERDIG TIL JUL: Alt skal være på stell igjen, med ny gangbru på Linnestad, om halvannen måneds tid – snart to år etter at den gamle ble kjørt ned. Foto: Stian Ormestad.

Alle fire tiltakene vil bli gjennomført så fort som mulig, fikk ReAvisa opplyst av byggeleder Terje Bergan fra Undrumsdal.

Kjapt på plass

Og allerede dagen etter ble det merket opp gangfelt, med feite, hvite striper over Bispeveien.

Nå venter entreprenøren på et skilt som varsler «skolebarn krysser», som er bestilt og settes opp så snart det er ferdig. Romlefelt vil bli malt opp i starten av neste uke. Forbikjøringsluka vil så bli stengt.

– Entreprenøren regner med å ha resten på plass i løpet av mandagen, forteller Terje Bergan til ReAvisa.

Han skryter av entreprenøren Eiqon som var rask i vendinga. Sjøl var reingen ikke vond å be heller, som byggeleder i Statens vegvesen:

– Her kasta vi oss rundt. På grunn av sikkerheten til barna.

GRØNN MANN: En ekte reing? Foto: Stian Ormestad.

Les alle sakene om gangbrua på Linnestad.

Les flere saker fra politiloggen i Re.