Jobben er ferdig til jul: – Senk farta og vis hensyn!

MIDLERTIDIG LØSNING: Det blir ny gangbru på Linnestad. Fram til jul blir det 50-sone og lysregulert gangfelt. Dette bør bilistene respektere!, oppfordrer flere ReAvisa-lesere. Som bilistene på bildet gjør. Foto: Stian Ormestad.

Det er en god grunn til at det er 50-sone og lysregulering på Bispeveien ved Linnestad om dagen. Men ikke alle ser ut til å skjønne det.

Les også: Kranbil smalt i gangbrua på Linnestad.

Siste: Seinere samme tirsdag som denne saken ble lagt ut, melder byggeleder for Statens Vegvesen at det blir søkt skiltmyndighetene om fire konkrete endringer:

  • Romlefelt for å få hastigheten ned.
  • Oppmerking av gangfelt.
  • Skilt med teksten «Skolebarn krysser».
  • Forbikjøringslomme ved krysset Bispeveien – Heianveien vil bli stengt.
  • Alle fire tiltakene vil bli gjennomført så fort som mulig, får ReAvisa opplyst.

Det var på vårparten i fjor at en lastebil smalt i gangbrua på Linnestad. Brua ble så skadet at den måtte holdes stengt etter sammenstøtet.

Ei ukes tid seinere ble hele gangbrua rivi, og i påvente av ei ny gangbru ble en midlertidig løsning satt opp en snau måned etter ulykken.

Spesielt tilrettelagt for de myke trafikantene

MAKS UHELDIG: En lastebilsjåfør merka ikke at krana løfta seg – og så slo den oppi gangbrua. Skadene ble store, både på brua og lastebilen. Foto: Stian Ormestad.

Nå, halvannet år etter ulykken, er endelig jobben i gang med å sette opp ei ny permanent gangbru på Linnestad.

Jobben skal etter planen være ferdig til jul. Det betyr en drøy måneds tid med midlertidige trafikkløsninger på stedet, spesielt tilrettelagt de myke trafikantene som nå må krysse Bispeveien.

ReAvisa har fått flere henvendelser fra folk som mener 50-sona ikke blir respektert på stedet. Flere forteller om skumle situasjoner allerede den første uka med nedsatt hastighet og lysregulering i et midlertidig gangfelt.

Vurderer enda lavere fartsgrense og fartsdumper

GODT SKILTA: Men Terje Bergan, byggeleder i Statens vegvesen, vurderer også å sette opp et varsel om lysregulert fotgjengerovergang. Foto: Stian Ormestad.

På spørsmål om opplegget funker bra, svarer Terje Bergan, byggeleder hos Statens Vegvesen, slik: – Både ja og nei.

GRØNN MANN: En ekte reing? Foto: Stian Ormestad.

– Entreprenøren melder tilbake til meg at det går greit med trafikken på stedet. Men fra nabolaget på Linnestad får jeg høre om noen skumle situasjoner.

Det er flere tiltak som foreslås fra beboere på Linnestad. Et av dem er fartsdumper, et annet er enda lavere fartsgrense.

– Begge forslagene blir vurdert fortløpende, forteller byggelederen.

Han har mer trua på ett par – tre andre tiltak.

Bedre skilting og stenging av forbikjøringslomme

Det første er bedre skilting: – Vi vil merke gangfelt og skilte med skolebarn krysser, forteller Terje Bergan til ReAvisa.

Da vil alle være mer klar over hvorfor det er nedsatt fartsgrense, og det kan hjelpe på. Rumlefelt er også en mulighet som vurderes.

En annen ting er forbikjøringslomma ved krysset til Heianveien. Når biler stopper for å ta av Bispeveien, kjører fortsatt de bak forbi på høyre side.

– De som venter på å gå over veien, og ser en bil stoppe – da går du jo over veien. Men så risikerer du at det kommer en bil til på høyre side av den som har stoppa, forklarer Terje.

Etter innspill fra folk i nabolaget på Linnestad vil Terje vurdere å stenge forbikjøringslomma. – Det vil vi prøve å få til så fort som mulig.

Nedsatt hastighet for andre gang på kort tid

STOR JOBB: Etter planen vil den nye gangbrua være ferdig til jul. Foto: Stian Ormestad.

Dette er det andre stedet på kort tid som har nedsatt fartsgrense, rett etter hverandre på Bispeveien. I lang tid sto skiltene der, ved brua på Bjune, uten at det så ut til å være noen god grunn for det.

– Det gjør kanskje noe med respekten?

– Det kan ikke jeg uttale meg om, egentlig. Alle skilt skal jo respekteres i trafikken.

– Men det er nå en gang slik: Før i tida ble skiltene snudd når det ikke var folk der og jobba. Som på nattestid, eller i perioder der man venta på noe for å komme videre.

Må respektere skilt, lys og fartsgrense

TRAFIKKFARLIG: En uoversiktlig bakketopp, med kryss på hver side, og mens arbeidet pågår en lysregulert fotgjengerovergang. All grunn til å ta det med ro her. Foto: Stian Ormestad.

– Nå skal ikke det gjøres lenger, og da kan det skje noe med respekten for skiltinga. Det kan være vanskelig å fatte hvorfor det er nedsatt hastighet, når du ikke ser en eneste grunn for det. Klart det.

BYGGELEDER FOR STATENS VEGVESEN: Terje Bergan fra Re. Foto: Stian Ormestad.

Også i påvente av den midlertidige gangbrua, var fartsgrensa 50 på stedet lenge – uten at folk skjønte poenget med det den gang.

Men på Linnestad er det all grunn til å skjønne hvorfor farta er satt ned. Og det er ingen mulighet til å snu skiltene på natta, for eksempel, på grunn av det lysregulerte gangfeltet. Det er jo i gang, døgnet rundt.

– Bra med oppmerksomhet rundt dette

Et ønske fra nabolaget på Linnestad om flere politikontroller og synlig politi på stedet skal ha blitt møtt med forståelse i etaten.

Byggeleder i Statens vegvesen Terje Bergan synes det er veldig fint at lokalavisa tar dette opp.

– Det er bare bra å få litt oppmerksomhet rundt dette:

– Folk må respektere fartsgrensa og vise hensyn.

STORE SKADER: Den gamle brua måtte rives på vårparten i fjor. Halvannet år seinere er en ny permanent gangbru på vei opp. Foto: Stian Ormestad.

Les alle sakene om gangbrua på Linnestad.

Les flere saker fra politiloggen i Re.

,