Leserinnlegg: Statlig finansiering av eldreomsorgen

Tønsberg FrP frykter kutt fremfor styrking av eldreomsorgen. Derfor foreslår Bent Moldvær, ordførerkandidat, og Trond Ekstrøm, 7. kandidat, å søke statlige midler til lokal eldreomsorg, gjennom et nasjonalt FrP-prosjekt.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Plutselig så ble dette statlige tilbudet høyaktuelt igjen.

Både Re og Tønsberg avviste tilbudet i første runde, men resultater fra kommuner som benytter tilbudet er så gode at Tønsberg Fremskrittsparti har løftet opp ballen igjen.

7. KANDIDAT: Trond Ekstrøm (FrP) fra Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Og hvorfor det?

I den politiske plattformen så har styringsgruppa vedtatt at det skal være institusjonsplasser til 23 prosent av befolkningen over 80 år. Fremskrittspartiet har programfestet at alle som har behov for institusjonsplass skal få en plass, etter de kriterier som den nye kommunen har vedtatt (slik Re har i dag).

I tillegg så har prosjektleder som blir rådmann fra 1.1.2020 signalisert store budsjettutfordringer.

Derfor kan man med stor sannsynlighet tenke seg at eldreomsorgen får ett kuttkrav istedenfor en omdreining mot vårt mål.

Statlig finansiering av eldreomsorgen er et prestisjeprosjekt fra regjeringen, og spesielt for Fremskrittspartiet, og det ligger mye penger i potten.

ORDFØRERKANDIDAT: Bent Moldvær (FrP) fra Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

I følge nyhetsreportasjer så har kommuner som har inngått avtale med staten fått så lukrativ finansiering at de har fått økonomi til å bygge nye sykehjem innenfor ordningen. Og det har i aller høyeste grad Tønsberg behov for.

Tilbudet fra staten går i grove trekk ut på at staten trekker inn skatt og rammeoverføring tilsvarende det som i inneværende år blir brukt i sektoren, og at vi får igjen en sum per plass vi tilbyr.

Dette er et komplekst regnestykke som ikke gjør det enklere at «nye» Tønsberg ikke har hatt et eget regnskap, enda men må baseres på Tønsberg og Res regnskap.

På bakgrunn av det så er vi glad for at søknadsprosessen foregår i to punkter. En formell søknad, og en ett oppfølgingsvedtak når vi ser hvordan dette vil slå ut for den nye kommunen.

Det er i første omgang den formelle søknaden vi vil sende. Dersom det slår positivt ut for den nye kommunen, så vil vi innføre statlig finansiering av eldreomsorgen.

Et sugerør inn i statskassa, samt en effektivisering av kommunen etter sammenslåingen (i Re ble 22 administrative stillinger fjernet to år etter sammenslåingen av Ramnes og Våle, og det er nærliggende å tro at minst det samme potensialet kan effektiviseres i «nye» Tønsberg) ser vi på som den eneste muligheten for å gi eldre et verdig liv.

Det er tross alt de som har bygd samfunnet vi i dag er så glad i.

Bent Moldvær, ordførerkandidat Tønsberg FrP
Trond Ekstrøm, 7. kandidat Tønsberg FrP

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,