Leserinnlegg: Hvorfor korresponderer ikke 120-bussen med toget til Oslo?

Vestfoldbanen oppgraderes for milliarder av kroner for å korte ned reisetida mellom Vestfold-byene og Oslo. Hvor mye politisk vilje bruker politikerne i Re på at man også skal kunne reise kollektivt fra Oslo til Re?, spør togpendler Astrid Ånestad i dette leserinnlegget.

Vestfoldbanen oppgraderes for milliarder av kroner for å korte ned reisetiden mellom Vestfoldbyene og Oslo.

Hvordan sikrer politikerne i Re at man også skal kunne reise kollektivt fra Re til Oslo?

Mer konkret; hvorfor korresponderer ikke 120-bussen gjennom Re med toget i fra Holmestrand stasjon?

Gjennom den pågående InterCity-satsningen rustes toget til Vestfold opp. Reisetida fra Holmestrand stasjon til Oslo S er nede i 55 minutter. I rushtida går det tog hver halvtime.

Det økende antallet passasjerer som tar toget til Vestfold viser at toget er den mest effektive, og mange vil si den mest behagelige, måten å transportere seg fra Oslo til Vestfold på.

Dette var kanskje nedleggelsen av TIMEkspressen via Bispeveien også et tegn på.

Det ordinære busstilbudet i store deler av Re består i dag, som for 20 år siden, i hovedsak av 120- og 121-bussen.

120-bussen går fra Tønsberg via Revetal til Svinevoll og Kirkevoll, hvor den snur og kjører tilbake til Tønsberg. Dersom man skal reise kollektivt fra eksempelvis Kirkevoll til Oslo, er reisetida på mellom 2 timer og 2 timer og et kvarter.

KOLLEKTIV REISERUTE FRA RE TIL OSLO: Tungvint i dag, men kunne blitt langt enklere med små grep, mener Astrid Ånestad. Faksimile: Entur.

Man må først ta 120-bussen sørover til Tønsberg stasjon, for så å vente opp til 20 minutter på toget, for så å ta det tilbake nordover mot Oslo. Dette er såpass tungvint at de fleste nok heller kjører bil til Holmestrand, eller hele veien inn til Oslo, dersom de har bil.

Dersom 120-bussen hadde fortsatt fra Kirkevoll og til Holmestrand stasjon, og korrespondert med toget til Oslo, kunne reisetida fra Kirkevoll til Oslo kuttes med en time, og reisetida fra Revetal med en halvtime.

Så hvorfor er ikke denne løsningen allerede på plass?

Når jeg spør Vestfold kollektivtrafikk om hvorfor ikke 120-bussen kan korrespondere med toget til Oslo, er svaret at folk i Re ikke tar nok buss og det derfor ikke vil lønne seg å forbedre busstilbudet.

Jeg tror Vestfold kollektivtransport undervurderer folk fra Re. Hvorfor skulle vi ikke ønske å reise effektivt og miljøvennlig om vi fikk muligheten?

Jeg er overbevist om at dersom busstilbudet i Re hadde bitt bedre ville flere tatt bussen. Hadde Vestfold kollektivtrafikk forbedret kollektivtilbudet slik at man kunne tatt buss fra Re til Oslo, ville de kunne fått en helt ny kundegruppe.

Og jeg tror ikke jeg er den eneste som tenker slik.

Men siden det tross alt er politikerne i Re (og Re-folk innvalgt i nye Tønsberg kommune) og ikke Vestfold kollektivtransport som stiller til valg for et godt tilbud til hele Re, så spør jeg igjen:

Vestfoldbanen oppgraderes for milliarder av kroner for å korte ned reisetida mellom Vestfold-byene og Oslo.

Hvor mye politisk vilje bruker politikerne i Re på at man også skal kunne reise kollektivt fra Oslo til Re?

Hilsen Astrid Ånestad, hyppig togreisende mellom Oslo og Re.

ØNSKET ENDESTASJON: Hvorfor kan ikke 120-bussen ende opp her, på Holmestrand stasjon? Foto: Privat.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.