Sjekk hvor mange som skal jobbe her i nye Tønsberg

KOMMUNEHUSET PÅ REVETAL: 23 arbeidsplasser forsvinner fra kommunehuset på Revetal ved overgangen til nye Tønsberg, men tjue av dem blir flytta til de gamle NAV-kontorene i Revetalgata. Totalt sett går det fra 112 til 109 offentlige ansatte på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Arbeidsplassene på kommunehuset «søkes opprettholdt», heter det i den politiske plattformen. Nå foreligger fasiten for hvordan det blir i nye Tønsberg.

Les også: Nye Tønsberg – der barn ler.

Den politiske plattformen som ble vedtatt for sammenslåingen av Re og Tønsberg, sier noe om offentlige arbeidsplasser på Revetal:

«Lokale offentlige arbeidsplasser skal opprettholdes i dagens kommunesentra. Det innebærer at antall arbeidsplasser i kommunehuset på Revetal og rådhuset i Tønsberg skal søkes opprettholdt».

FORNØYD: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

– Helt i tråd med den politiske plattformen

Og «søkes opprettholdt» mener Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) vi har klart:

– Jeg må si jeg er veldig fornøyd med det som nå er lagt fram – helt i tråd med den politiske plattformen.

Per i dag har 112 kommuneansatte sitt arbeidssted på kommunehuset. I forslaget blir det i framtida 89, men tjue av de som sitter på kommunehuset i dag flytter til nye lokaler for helsestasjon i Revetalgata, bare et steinkast unna.

Det totale antallet kommuneansatte blir dermed 109, bare tre færre enn i dag:

– Det kaller jeg status quo, sier Thorvald til ReAvisa.

Det blir altså noen omrokkeringer:

  • Helsestasjonen flyttes fra oppi etasjene på kommunehuset til dagens NAV-kontorer i Revetalgata.
  • Skatteoppkreveren og hennes folk blir fortsatt på Revetal, og de får selskap av regnskap og kvalitet- og internkontroll fra Tønsberg.
  • SMART-senteret beholdes i Re, og får følge av kompetansesenter for oppvekst og læring.
  • Landbrukskontoret blir værende i Re, sammen med kommunalteknikk, prosjektering og forvaltning, der noen må flytte fra kontorer i Tønsberg.
  • Resten av tjenestene blir eller flyttes til rådhuset i Tønsberg.

Trangt i Tønsberg – litt mer luftig her oppi Re

I tillegg blir det en del ledige gjestekontor – det vil stå 29 ledige kontorplasser på Revetal etter omleggingen.

GODT LEST: Denne blekka på Re-ordførerens kontor er blitt mye bladd i. Foto: Stian Ormestad.

– Det trur jeg kan komme godt med, sier Thorvald.

– Dette skal jo gå seg til, og vi veit at det kan bli trangt i Tønsberg og litt luftigere her oppi Re. Da er det kanskje greit å ha litt plass å gå på?

Lokaliseringskabalen er lagt av prosjektleder for sammenslåingen og den kommende rådmannen for den nye kommunen, Egil Johansen.

Han får skryt av Re-ordføreren for å følge opp intensjonene i den politiske plattformen.

– Skal være fornøyd

– Det var viktig å nedfelle dette skriftlig før vi starta på sammenslåingsjobben, helt klart.

– Så kan vi jo diskutere opp og ned i mente om det skulle vært noe annet eller noe mer her eller der, men alt i alt er dette bra.

– Jeg synes vi skal være fornøyd, sett med Re-øyne. Dette viser tydelig at vi ikke blir en bortglemt utpost i nye Tønsberg.

– Dette tegner veldig bra, mener Re-ordføreren.

«Best mulig tjenester så nært som mulig»

HELSESTASJON: Her i de gamle NAV-kontorene i Revetalgata blir det helsestasjon, som flyttes fra kommunehuset. Foto: Stian Ormestad.

Servicekontoret beholdes på Revetal, akkurat som det er nedfelt i politisk plattform.

Der står det også at «nye Tønsberg skal yte best mulig tjenester til innbyggerne så nært som mulig der de bor» og «dagens barnehage- og skolestruktur skal opprettholdes (…)».

– Det blir jo fortsatt lærere på skolene og helsepersonell på helsehuset, så det blir som før, sier Thorvald til ReAvisa:

– Alt i alt blir det så å si like mange offentlige arbeidsplasser rundt om i Re som før sammenslåingen.

Det er i dag 188 dager til Re og Tønsberg er en kommune.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

IKKE EN BORTGLEMT UTKANT: Kommunehuset på Revetal skal fortsatt være et servicetorg, også for nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

,