Leserinnlegg: Gjør som Re!

Nye Tønsberg kommune bør gjøre som Re, og holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Det vil gi over 600 barn i den nye kommunen et håndslag, og familiene deres et økonomisk løft.

Kommunestyret i Re har siden 2017 vedtatt at også barnefamilier som trenger økonomisk bistand skal beholde barnetrygden uavkortet.

TYDELIG SIGNAL TIL NYE TØNSBERG: Frode Hestnes (FrP) og resten av Re-politikerne. Foto: Stian Ormestad

I 2018 var det 129 barn i Re som nøt godt av denne politikken. Det ble dekket med ca. 900.000 kroner, som utgjør om lag 1,2 promille av et budsjett på ca. 750 millioner kroner.

Oversatt til nye Tønsberg skriver rådmannen i Re at en tilsvarende ordning vil utgjøre om lag 4 mill. kroner.

Tønsberg-budsjettet for 2019 er på nesten 3,5 milliarder kroner. Kostnaden ved ikke å inndra barnetrygden til de som trenger den mest, ville utgjøre om lag 0,9 promille.

Da Re innførte denne ordningen fra 2017 var det etter et felles forslag fra FrP og SV. Begge partier er opptatt av barnas beste.

Vi mener et velferdssamfunn som vårt ikke kan være bekjent av at unger ikke kan gå i barnebursdager, ikke har råd til gaver, ikke kan betale kontingenter til idrettsaktiviteter, ikke vil be andre barn hjem til seg pga. familiens økonomi.

Det er flott at det finnes spesielle ordninger med utstyrsleie, rabatter på kontingenter osv. Men det fjerner ikke skamfølelsen ved å være «annerledes» og noen man skal «synes synd på».

Å gi familien en styrket egenøkonomi styrker også selvfølelsen til ungene, og gjør at de kan delta på like fot med andre. De er ikke spesielle, men vanlige. Det gjør en viktig forskjell.

Barnetrygd er en universell ytelse – den går til alle barn under 18 år, uavhengig av foreldres inntekt. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning, den er skattefri, og den er aller viktigst for de som har lite fra før.

TYDELIG SIGNAL TIL NYE TØNSBERG: Heming Olaussen (SV) og resten av Re-politikerne. Foto: Stian Ormestad

Dette skjønte samtlige medlemmer av Re kommunestyre, fra alle partier.

Vi vedtok også, tilbake i 2017, enstemmig at vi vi ville «oppfordre Tønsberg kommune til å gjøre det samme».

Nå står vi foran et nytt veiskille, med en ny kommune. Vi mener nye Tønsberg må ta samme ansvar for alle barna som vokser opp i lavinntektsfamilier som det Re har gjort.

Kjennetegnet på en velferdskommune er måten man behandler de som sitter nederst ved bordet på. Den promillen dette tiltaket utgjør av budsjettet kan ikke være avgjørende for hva slags kommune nye Tønsberg skal være.

Vi ønsker at nye Tønsberg skal være en solidaritetskommune overfor de som trenger den mest. Da må også familier som mottar økonomisk sosial hjelp beholde barnetrygden uavkortet.

Heming Olaussen, kommunestyrerepr. i Re (SV)
Frode G. Hestnes, kommunestyrepr. I Re (FrP)

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.