Har delt ut nesten 400.000 kroner til anti-vold-arbeid: – Å vende sorgen til noe godt for andre har gitt mening.

GRIPENDE KONSERT: Helt i Andreas sin ånd, forteller Elisabeth Sann som oppretta minnefondet i sønnens navn. Elisabeth, på første rad i rødt, nyter intimkonsertenen med Moddi på tampen av den aller siste minnefond-kvelden. Foto: Stian Ormestad.

«Til ungdommen» avrunda den aller siste minnefond-kvelden, etter en gripende intimkonsert med Moddi.

Elisabeth avrunder minnefondet: – Det blir sårt, men også veldig fint.

Søndag 12. mai 2019 – på dagen ti år etter at Andreas Bull-Gundersen døde – ble den siste stipendutdelingen arrangert, med sjølveste Moddi på scenen på Elverhøy.

GITARTALENT: Under alle stipendutdelingene har lokale kulturtalenter stått på scenen. I år spilte blant andre Otto junior fra Ramnes. Foto: Privat.

Sjøl om stemmen holdt på å svikte, gjennomførte Moddi med stil og sjarm.

Da den aller siste minnefond-kvelden skulle avsluttes med «Til ungdommen», akkurat som alle åra tidligere, trådde hele salen til i en mektig allsang.

Har delt ut nesten 400.000 kroner

– Minnefondet har vært utrolig viktig for meg, sier Elisabeth Sann (70) fra Ramnes, som oppretta minnefondet i sønnens navn:

– Til å løfte fram og snakke om Andreas, slik at han ikke skulle glemmes. Men også til å løfte fram hvem han var, og hva han sto for.

Minnefondets arbeid vært retta inn på kampen mot vold i samfunnet, og spesielt vold blant eller mot barn og unge. Helt i Andreas sin ånd.

– Minnefondet har i løpet av disse åra delt ut nesten 400.000 kroner til anti-vold-arbeid, noe vi er stolte av. Nå var imidlertid tida inne for å avslutte, sier Elisabeth.

STIPENDMOTTAKERE: Lars Jensen og Fellesverket Røde Kors. Foto: Privat.

Har vendt sorgen til noe godt for andre

– Andreas sitt minne vil leve videre, og jeg har unngått bitterhet ved å vende sorgen til noe godt for andre. Det har gitt mening.

For ti år siden døde Andreas i København etter å ha fått et ølglass i hodet av en ukjent mann som ikke likte at Andreas grep inn ved trakassering av ei venninne.

Da han ba om hjelp av Rigshospitalet ble han avvist. Andreas var bløder og døde av skadene hjemme hos seg sjøl i løpet av den påfølgende natta til 12. mai 2009.

«Med minnefondet har det vært mulig å minnes Andreas og alt han sto for: Antirasisme, dialog, kampen mot vold og urettferdighet. Han ble bare 25 år, men han lever videre i hjertene våre», skriver stesøster Inga Marte Thorkildsen på sin Facebook-side:

«Elisabeth mista sitt eneste barn, men hun har gitt oss andre trua på at med engasjement og varme og vennskap og menneskers kjærlighet og omtenksomhet, så går livet videre allikevel».

I avrundingen av minnefondet ble det delt ut stipend til to mottakere:

FLOTT AVRUNDING: Moddi spilte en ekslusiv intimkonsert, for en god sak, på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Lars Jensen, ungdomsarbeider i Re:

«Lars kom til ungdomsskolen på Revetal for fire år siden, og viste raskt meget gode evner med tanke på å jobbe med unge, og ikke minst utsatt ungdom som sliter med å tilpasse seg», heter det i nominasjonen:

STIPENDMOTTAKER: Lars Jensen leder ungdomsklubb, er aktiv i Turistforeningens ungdomsgruppe, og jobber på Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

«Han har en egen evne til å bygge relasjon til disse ungdommene, og hjelpe dem til mestringsopplevelser».

Lars har også jobba over tid som leder for ungdomsavdelingen til Turistforeningen i Vestfold, der han igjen har gjort en ekstra innsats for ungdom fra utsatte miljøer.

Lars er nå i tillegg leder av ungdomsklubben Young Zone på Kulturhuset Elverhøy, «som drives på en eksemplarisk måte, ikke minst på grunn av hans eminente lederstil som kombinerer tydelige regler og stor omsorg for hver enkelt».​

I tillegg til jobb og alt annet han er involvert i, tar Lars nå videreutdanning, og både forslagsstillerne og Minnefondet ønsker å rose Lars for å sette preg på ungdomsarbeidet i Re kommune og også hele fylket.

Fellesverket aktivitetshus for ungdom i Tønsberg:

Dette er Røde Kors sitt ungdomshus i Tønsberg. I nominasjonen heter det: «Det de har fått til de siste årene synes jeg er veldig imponerende, og det legges inn en utrolig god innsats av de som jobber der og de frivillige».

«Måten de jobber med utsatte unge på, tror jeg har stor betydning for lokalmiljøet, og jeg synes at de gjør en god ungdomsfaglig jobb i tillegg til å skape en trygg og god møteplass for unge i sentrum».

«De har bygd opp et godt faglig miljø og en sterk kultur for å jobbe med unge mennesker med både hjerte og hode».

INTIMKONSERT: Med Moddi. Foto: Stian Ormestad.

Kort om Andreas Bull-Gundersens minnefond:

 • Fondets formål har vært å støtte organisasjoner i Vestfold som gjør en spesiell innsats mot vold blant eller mot barn og unge. Siste utdeling var i år.
 • Dette er stipendmottakerne:
  2011 Voldtektsmottaket i Vestfold
  2012 Krisesenteret i Vestfold
  2013 Olasenteret
  2014 Gatemeklerne, Røde Kors Tønsberg
  2015 Revetal ungdomsskole, anti-mobbeprosjektet
  2016 Stiftelsen Just Unity
  2017 Incestsenteret i Vestfold
  2018 Sande judoklubb
  2019 Fellesverket aktivitetshus, Røde Kors
  2019 Lars Jensen
 • Mer info finner du på Andreas Bull-Gundersens minnefond sin Facebook-side.

Elisabeth avrunder minnefondet: – Det blir sårt, men også veldig fint.

Les mer om kultur og musikk i ReAvisa-arkivet.

, ,