Leserinnlegg: KrF utgjør en forskjell!

KrF gjør en forskjell, både nasjonalt og i lokalpolitikken, skriver de fire listetoppene til Tønsberg KrF i dette leserinnlegget:

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

KrF i regjering utgjør en forskjell. Nå har KrF fått resten av regjeringen med på å reversere endringene i pleiepengeordningen.

Et samfunn defineres ut fra hvordan de svakeste blir behandlet. KrF i regjering betyr bedre behandling av de svakeste, og dermed et bedre samfunn for alle.

Et annet gjennomslag for KrF, som er en seier for barnefamilier, er en historisk økning av barnetrygden. Meningen med dette er å gi økt valgfrihet for alle barnefamilier.

Dette engasjementet vil vi i KrF videreføre lokalt. Det er viktig at penger Staten gir til familiene med den ene hånden, ikke blir tatt fra dem av kommunen med den andre.

Derfor har KrF i Tønsberg som en av sine viktigste saker at barnetrygd skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialstønad.

Et annet viktig initiativ er Fritidskortet, som skal sikre adgang til fritidsaktiviteter for alle. Dette vil vi følge opp lokalt.

KrF tror på at samfunn bygges nedenfra. Vi tror at tiltak som styrker familiene, og som stimulerer de mange som gir av sin fritid i lag foreninger, gir et bedre samfunn for alle.

Alexander Bakke Hangaas
Stine Næss Askjer
Benedicthe Lyngås
Johan Christian Haugan
1. – 4. kandidater for KrF til kommunestyret i nye Tønsberg kommune

TOPP FIRE I KRF: Listetoppene i Tønsberg KrF foran høstens kommunevalg. Foto: Pressemelding.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.