Leserinnlegg: Ingen grunn til at nye Tønsberg ikke skal være best på eldreomsorg

Er den politiske plattformen for omfattende? Og ble den administrative ledelse for stor, samt tar vi ut effektivitetsgevinsten for sent?, spør Trond Ekstrøm (FrP) i dette leserinnlegget om et varslet budsjettunderskudd i nye Tønsberg kommune.

Budsjettunderskudd i nye Tønsberg? Vi leser om at den nye kommunen får en utfordring med å lage ett nytt budsjett som går i balanse.

HAR TRUA PÅ TØNSBERG: Trond Ekstrøm (FrP) har trua, sjøl om den nye kommunen ser ut til å få en tøff start. Her taler han på det aller første felles kommunestyremøtet for Re og Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Det er også signaler som styringsgruppa og de som har deltatt på arbeidsverksteder har fått.

Jeg er klar over at det er tidlig i budsjettprosessen, men allikevel er dette urovekkende.

De første spørsmålene som dukker opp er om den politiske plattformen ble for omfattende? Og ble den administrative ledelse for stor, samt tar vi ut effektivitetsgevinsten for sent?

Under et arbeidsverksted innenfor mestring og helse fikk vi informasjon om at kommunene styrer mot underskudd innenfor denne sektoren med drøye 40 millioner.

Den 13.6.17 vedtok Re kommunestyret «lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller boform med heldøgns pleie-kriterier og ventelister». Tønsberg vedtok likelydende forslag.

Dette skulle være en forskrift som garanterer de med behov for disse tjenestene den tjenesten de har behov for innenfor de vedtatte kriterier. De ble vedtatt av begge kommuner for at denne forskriften skulle være den kvaliteten den nye kommunen skulle tuftes på innen sektoren.

På arbeidsverkstedet fikk undertegnede en sterk følelse av at vi kommer til å bli invitert til å endre (redusere) de kriteriene for å få balanse på budsjettet.

Mitt spørsmål blir da: Må vi redusere kvaliteten på eldreomsorgen fordi vi ikke var klare nok når den politiske plattformen ble vedtatt?

Jeg går ut fra når vi vedtok at ingen skal sies opp i sammenslåingsprosessen så gjelder det også sykepleiere og helsearbeidere.

Fremskrittspartiets program for neste periode er klart: Vi ønsker å tilby gode tjenester innenfor de vedtatte kriterier innenfor sektoren.

De som er avhengig av kommunale tjenester kommer først i prioriteringen når budsjettet skal vedtas. De oppgavene som ikke er lovpålagte må komme i andre rekke.

Det er ingen grunn til at nye Tønsberg ikke skal være i Norgestoppen på eldreomsorg.

Trond Ekstrøm, 7. kandidat for Tønsberg Fremskrittsparti.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.