Forsikringsselskapet snur på hælen: Frafaller kravet

FULL INNSATS: Brannmannskap, brannbiler og alt av utstyr i bruk under slokkingen av Revac-brannen i mai 2018. Foto: VIB.

LINNESTAD: Det er ei snau uke siden brannvesenet fikk krav om å betale 145 millioner kroner, eller så ble de dratt for retten for å ha gjort en for dårlig jobb under slokkingen av Revac-brannen i fjor. Nå frafalles hele kravet.

Bakgrunn: Mener brannvesenet svikta i Revac-slokkingen.

Kravet kom i brevs form fra Revacs forsikringsselskap W. R. Berkley, og innholdet ble kjent sist fredag.

I dag, onsdag 3. april, ble brannsjef Per Olav Pettersen oppringt av administrerende direktør Carl-Johan Nilsson, CEO for Norden, som beklager at brevet ble sendt:

Frafaller erstatningskrav og varsel om søksmål

STOR BEDRIFT: Revac AS er ledende i sin bransje i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger på Linnestad i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Kravet om erstatning skulle aldri vært sendt. Dere vil motta skiftelig beskjed fra meg om at W. R. Berkley frafaller erstatningskravet og varselet om søksmål, referer Vestfold interkommunale brannvesen på sin Facebook-side.

– Carl-Johan Nilsson sa at han beklaget at han ikke kunne formidle dette til meg ansikt til ansikt, da han var i Stockholm, men at han personlig svært gjerne ville møte VIB på et senere tidspunkt, sier brannsjef Per Olav Pettersen. Samtalen skal ha starta med et unnskyld.

– Det er voksent av et så stort selskap å innrømme at de har gjort feil, og så ta kontakt for å be om unnskyldning. Det står det all mulig ære av og de fortjener kred for det.

BRANNSJEF: Per Olav Pettersen, brannsjef i VIB, hadde ikke hørt om liknende erstatningskrav i Norge eller Norden. Nå blir det heller ikke noe av. Foto: Stian Ormestad.

Flere påståtte tabber i slokkingen

Det nå frafalte kravet kom som følge av at forsikringsselskapet argumenterte for svikt i det forebyggende arbeidet og beredskapsarbeidet, samt at det ble gjort flere tabber i starten av slokkingen.

Kravet ble møtt av en overraska brannledelse som aldri hadde hørt om noe liknende krav til noe brannvesen i Norge eller Norden.

Den siste Revac-brannen starta søndag 27. mai 2018 og slokkeinnsatsen pågikk i to og et halvt døgn. Revac-ledelsen ble dømt til millionerstatning og fengsel etter den første store Revac-brannen sommeren for snart fem år siden.

I etterkant av denne brannen sørga Revac-ledelsen for at det ble installert nye og moderne brannvarsling- og slokkesystemer, spesielt tilpassa driften på det nye anlegget på Linnestad.

TO STORE BRANNER: Det ble satt inn mange moderne og skreddersydde sikkerhetstiltak i det nye anlegget på Linnestad. Likevel utarta det seg en ny storbrann her i fjor. Foto: Stian Ormestad.

Brannvesenet: Revac-brannen er slokt!

Varmegang i oppkverna metall er trolig brannårsaken.

Brannvesenets Revac-innsats er evaluert.

Fylkesmannen: – Godt samvirke under Revac-brannen.

Les mer om Revac i ReAvisa-arkivet.