Brannvesenets Revac-innsats er evaluert. Her er dommen, på godt og vondt:

KREVENDE INNSATS: Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) jobba på stedet natt og dag i tre døgn. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Slokkeinnsatsen under brannen var god. Men brannvesenet kunne gjort mer i forkant av brannen – og det anbefales å gjøre enda mer nå i etterkant.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

STYRELEDER I VIB: Thor Smith Stickler. Foto: Pressemelding.

Snaut to og et halvt døgn etter slokking starta meldte brannvesenet at Revac-brannen endelig var over. Det gjensto fortsatt å vende masser for å være helt sikre.

Store konsekvenser for lokalsamfunnet

Brannen førte til at hele Linnestad næringsområde ble sperra av, boligområder ble evakuert og barnehager holdt stengt. Nok en gang var frykten stor for forurensning og helseplager.

Som det første brannvesenet i Norge har Vestfold interkommunale brannvesen IKS (VIB) på eget initiativ bedt om ekstern evaluering av en større brann. Nå foreligger den offentlige rapporten om det brannforebyggende arbeidet og innsatsen med å bekjempe Revac-brannen i mai i år.

Brannvesenets ansatte og organisasjonen roses for en rekke viktige grep under hendelsen – men VIB får også kritikk for mangelfull risikokartlegging.

Anbefaler forbedringer i 27 punkter

Revisjons- og rådgivingsselskapet PwC har med brannfaglig bistand fra PiD Solutions stått for evalueringen. Fylkesmannen i Vestfold har bidratt med 400.000 kroner i skjønnsmidler for å dekke kostnadene.

Rapporten på 81 sider bygger på intervjuer med 43 personer. Deriblant 25 ansatte i VIB, i tillegg er representanter fra Fylkesmannen, kommunene, Revac, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, politiet, andre brannvesen som bistod, og Skagerak energi.

Rapporten konkluderer med at hendelsen ble godt håndtert. Brannvesenet vernet liv, helse og miljøet, samt hindra at brannen spredde seg. Samtidig kommer rapporten med hele 27 anbefalinger til forbedring som går mer på hva som kunne vært gjort i forkant av brannen – og bør gjøres nå i etterkant:

Slokkingen krevde noe annet enn ved «ordinære branner»

Rapporten peker på en god del forbedringsområder på forebygging og beredskap, samt VIBs samarbeid med eierne av særskilte brannobjekter. 

Det heter blant annet: «Få på plass en beredskapsplan for industribranner og objektplan for (bl.a.) Revac. Kartlegge og (etter behov) inngå samarbeids- og bistandsavtaler med flere virksomheter». Det anbefales å videreutvikle samarbeidet på tvers av de forskjellige brannvesen.

Rapporten anbefaler også «tilsyn med alle gjenvinningsanlegg og andre virksomheter med miljøfarlige stoffer og store brannbelastninger, samt formidle relevant informasjon fra disse tilsynene til beredskapsavdelingen».

Rapporten råder brannvesenet «å sørge for utveksling av erfaringer mellom mannskapene etter unormale hendelser som vil kunne kreve en annen strategi enn “ordinære” branner».

Løste hendelsen på beste måte der og da

Thor Smith Stickler, styreleder i VIB, er glad for at rapporten fastslår at hendelsen ble håndtert bra.

– Brannvesenet gjorde jobben sin, samtidig svarer rapporten på vår bestilling og peker på en god del forbedringsområder når det gjelder forebygging og beredskap, samt VIBs samarbeid med eierne av særskilte brannobjekter.

– I samarbeid med VIBs eierkommuner kommer styret til å følge opp arbeidet med å rette opp manglene, og støtte videre utvikling på de områdene der VIB leverer godt. Vi har et brannvesen som håndterer mer enn 1.200 hendelser hvert år. Jeg har det klare inntrykket at disse blir løst på beste måte der og da.

Styrelederen oppsummerer: – Vi erkjenner forbedringspunktene i PwC-rapporten. Den kommer med tydelige innspill til hvordan VIB kan forbedre seg. Vi har handlingskompetansen, det vil si kunnskapen, ferdighetene og er læringsvillige.

Rapporten i sin helhet kan leses her (ekstern lenke).

STORBRANN: Revac AS ble rammet av enda en storbrann tidlig i sommer. Brannen etterforskes fortsatt av Politiet i Sør-Øst. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Fylkesmannen: – Godt samvirke under Revac-brannen

Les også: Brannvesenet: Revac-brannen er slokt!

Les også: – Vi har ikke kontroll. Det vil ta mange timer å slokke.

Les flere saker fra politiloggen i Re.