Mener brannvesenet svikta i Revac-slokkingen

SLOKKER: Vestfold interkommunale brannvesen i aksjon under Revac-brannen. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Forsikringsselskapet mener at det ble gjort flere tabber som førte til at Revac-brannen ble så omfattende som den ble.

Bakgrunn: Storbrann hos Revac får igjen store konsekvenser.

Revacs forsikringsselskap krever erstatning av Vestfold interkommunale brannvesen (VIB), og varsler søksmål om kravet ikke innfris, skriver VIB på sine Facebook-sider:

– Driftsselskapet Revac AS og eiendomsselskapet Holmaas AS, som eier bygningsmassen på Linnestad, har i følge brevet fra forsikringsselskapet mottatt 145 millioner i erstatning fra W.R. Berkley Insurance Nordic NUF.

Mener brannvesenet må ta regninga

STOR BEDRIFT: Revac AS er ledende i sin bransje i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger på Linnestad i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Forsikringselskapet hevder at VIB er erstatningspliktig for dette tapet. Styreleder og eierkommunene i VIB er i dag orientert.

Forsikringsselskapet begrunner erstatningskravet i forhold ved det forebyggende arbeidet og beredskapsarbeidet. Det argumenteres for at det ble gjort flere tabber i starten av slokkingen, og at det er hovedårsaken til at brannen ble så omfattende.

Store skader på bygninger og driftsstans førte til en stor forsikringsutbetaling, som forsikringsselskapet mener at skal dekkes av brannvesenet.

BRANNSJEF: Per Olav Pettersen, brannsjef i VIB, har ikke hørt om liknende erstatningskrav i Norge eller Norden. Foto: Stian Ormestad.

Overraska VIB-styreleder

Dersom kravet ikke innfris, varsler forsikringsselskapet at de vil reise søksmål for Vestfold tingrett. VIB har 14 dagers frist på å svare på brevet som ble mottatt fredag 29. mars 2019.

– Jeg er overraska, sier Thor Smith Stickler, styreleder i VIB, til Tønsbergs blad. – Jeg har ikke hørt om at noe brannvesen i Norge, eller i Norden, har fått et liknende krav fra et forsikringsselskap, sier VIB-sjef Per Olav Pettersen.

Skulle vært et brannsikkert anlegg

Den siste Revac-brannen starta søndag 27. mai 2018 og slokkeinnsatsen pågikk i to og et halvt døgn.

Revac-ledelsen ble dømt til millionerstatning og fengsel etter den første store Revac-brannen sommeren for snart fem år siden.

I etterkant av denne brannen sørga Revac-ledelsen for at det ble installert nye og moderne brannvarsling- og slokkesystemer, spesielt tilpassa driften på det nye anlegget på Linnestad.

TO STORE BRANNER: Det ble satt inn mange moderne og skreddersydde sikkerhetstiltak i det nye anlegget på Linnestad. Likevel utarta det seg en ny storbrann her i fjor. Foto: Stian Ormestad.

Brannvesenet: Revac-brannen er slokt!

Varmegang i oppkverna metall er trolig brannårsaken.

Brannvesenets Revac-innsats er evaluert.

Fylkesmannen: – Godt samvirke under Revac-brannen.

Les mer om Revac i ReAvisa-arkivet.