Leserinnlegg: Tar vi ansvar for klodens framtid?

LESERINNLEGG: Har nye Tønsberg det som skal til?, spør Heming Olaussen (SV): Har politikerne i nye Tønsberg klimaballer?

Les også: – Vi er skikkelig stolte over generasjonen vår!

Nye Tønsberg kommune ønsker seg en visjon for den nye kommunen. Slike visjoner har lett for å havne i ei grøft.

VISJONÆR: Hva med å ta ungdommen på alvor, og ta med klimakampen i nye Tønsbergs visjon?. spør Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Enten fordi visjonen blir intetsigende, eller fordi den blir utdatert. Noen oppfattes også som ganske latterlige reklametriks.

Etter mitt syn har nye Tønsberg nå en alle tiders mulighet til å unngå alle disse fallgruvene.

En visjon for en ny kommune bør uttrykke et framtidsbilde og et håp. Den bør kommunisere med ungdom, som er framtida.

Da bør visjonen ta opp i seg det voldsomme engasjementet som er kommet til uttrykk fra ungdommen sjøl, knytta til uro for klodens overlevelse. Altså klimatrusselen.

Ungdom trenger at voksne tar dem på alvor, og inngir håp om ei framtid uten klimakriger, klimaflyktninger og klimakollaps.

Ungdommen var sjøl utrolig kreative i forbindelse med klimastreiken som ble gjennomført, og det var mange visjonære slagord som nye Tønsberg kan forsyne seg av og gjøre til sitt.

Bare først: I den politiske plattformen for nye Tønsberg kom det inn – etter forslag fra SV – en setning som angir en retning i denne sammenhengen: «Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune».

Av kreative slagord som kunne gjenfinnes i streikebildene verden over, og som uttrykker det dype alvoret finner vi bl.a.:

«Klimaet forandres – hva med oss?», «Hvorfor studere for en framtid vi ikke har?», «Bruk hodet – vi har bare en klode», «Vi bryr oss – det er vår framtid», «Vi dropper skolen for å redde kloden» og mange, mange andre.

Jeg mener nye Tønsberg bør gripe denne sjansen til å svare opp ungdoms uro, håp og forventninger. En kommune som er på bølgelengde med ungdommen har virkelig framtida foran seg.

Nå skal nye Tønsberg gjennomføre flere visjonskonferanser, der bl.a. ungdom trekkes inn. Slike konferanser kan fort bli ganske «voksenstyrt».

Det er også noe som heter å legge øret til bakken og høre lyden av bevegelse. Av ungdom på marsj. Bort fra klimakrise og over til klimaløsninger.

Kan nye Tønsberg inngi ungdom håp om ei framtid uten klimakriser?

Vil nye Tønsberg ta sin del av ansvaret for å endre den krisekursen kloden er på? Vil nye Tønsberg ta mål av seg til å bli en foregangskommune? Best i Vestfold? På parti med ungdommen? Ikke med middelaldrende menn som vil fortsette som om ingenting skjer?

Da kan jo et råd og et innspill være for eksempel en visjon om å ta vår del av ansvaret for klodens framtid.

Men – det forplikter sjølsagt. Det blir tøffe valg framover. En omlegging til det fossilfrie samfunnet kommer ikke uten knallharde prioriteringer og valg. Slikt vi har politikere til. Om de skal ha troverdighet og tillit.

Har nye Tønsberg det som skal til? Har politikerne i nye Tønsberg klimaballer?

Det vil vise seg.

Heming Olaussen, leder Tønsberg SV, medlem av Fellesnemnda Re/Tønsberg.

Les også: – Vi er skikkelig stolte over generasjonen vår!

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.