Sjekk hvem som kommer til Re for å skryte av nye Tønsberg

STORFINT FØLGE: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) først i følget mellom snøhaugene utenfor Våle samfunnshus, med ordførere og prosjektleder for sammenslåingen hakk i hel. Foto: Stian Ormestad.

VÅLE: Kommunalminister Monica Mæland trives i Re: En kommune som går i gang med sin andre kommunesammenslåing, i et fylke som er best i klassen på kommunesammenslåing.

Les også: – Vi tar med oss suksessfaktorene fra Re-prosessen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) kom til Re torsdag 14. mars for å henge med på en samling for virksomhetsledere i nye Tønsberg kommune på Våle samfunnshus.

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSMINISTER: Monica Mæland (H). Foto: Stian Ormestad.

Ministeren hadde aldri besøkt Re før, men hun ble fort husvarm. Og veldig kompis med ordføreren vår.

– Jeg er en av deres største fans!

– Her har dere en ordfører som har vært med på ikke bare en, men to kommunesammenslåinger, sier Mæland og vender seg mot Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). – Og attpå til en Senterparti-ordfører!

– Det krever mot og lederskap som er beundringsverdig, skryter ministeren, og ber Thorvald ta de gode ordene til seg.

For denne dama brenner for kommunesammenslåing.

– Jeg er en av deres største fans!, sier ministeren: – Det er et enormt stort ansvar, det å rigge en kommune for framtidas utfordringer.

Skal levere tjenester fra vugge til grav

VELKOMMEN: Radarparet ved Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) ønsker ministeren velkommen til Våle, Re og nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

– Det kommer neppe som noen stor overraskelse at jeg er veldig tilhenger av sammenslåing, og på den andre siden vel så bekymra for den kommunestrukturen vi har i dag.

FÅR SKRYT: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) får skryt for sitt mot og lederskap, nå som han tar Re inn i enda en sammenslåing. Foto: Stian Ormestad.

– Det er store oppgaver som ligger til kommunene, og spesielt viktig er det at vi klarer å ta vare på de svakeste som trenger kommunen mest. Da må vi rigge oss til annerledes.

Ministeren forteller om en kommunereform som er blitt jobba med siden 2013, men som ikke er over i 2020. – Fortsatt har vi et kommunekart som bekymrer. Vi har fortsatt en struktur jeg mener ikke er bærekraftig, understreker hun:

– De som ikke omstiller seg, klarer ikke å levere, sier hun og sammenlikner offentlig med privat sektor. – Og det er viktig at det offentlige er i stand til å levere, vi skal jo tross alt sørge for tjenester til innbyggerne fra vugge til grav.

– Dere er best i klassen

Men her hos oss trives kommunal- og moderniseringsministeren: Tønsberg blir landets 17. største kommune etter sammenslåingen med Re. Vestfold går fra 14 til 6 kommuner.

LYDHØR FORSAMLING: Våle samfunnshus var fyllt opp med virksomhetsledere i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

– Best i klassen, skryter ministeren. Det er som om Høyre-ministeren har havna midt i en drøm.

PROSJEKTLEDER: Egil Johansen, prosjektleder for sammenslåingen og kommende rådmann, medgir at det er krevende tider for ansatte. Men utsiktene til noe nytt og bedre er den store drivkraften. Foto: Stian Ormestad.

– Vi kan takke framoverlente politikere, en kultur og vilje til endring, og mange flinke pådrivere for å føre reformen framover, mener ministeren.

– Klart det er krevende. Spesielt for mange ansatte nå om dagen, vi er jo tross alt bare mennesker.

– Mange er for endring og innovasjon, men «ikke akkurat for det jeg driver med», sier ministeren til spredd latter i salen.

Identiteten blir den samme

Så minner ministeren om at det er kommunesammenslåing vi driver med. Ikke «stedsammenslåing»:

– Stedene vi bor på blir jo de samme, identiteten den samme. Vi bare ruster kommunen bedre, til å være i stand til å levere tjenester der folk bor.

ReAvisa fikk sniki inn ett par spørsmål til ministeren. Ofte vises det til den vellykka Ramnes-Våle-sammenslåingen til Re, når vi nå blir en del av nye Tønsberg.

– Men det er jo to helt forskjellige ting, spesielt når det gjelder størrelsen på sammenslåingspartnerne?

– Jo, det kan nok ofte være enklere å forene to javnstore kommuner, men vi har mange eksempler på vellykka sammenslåinger av store og små. Da handler det om at den store må være stor også på raushet. Og der har Tønsberg vært gode mot Re.

Ministeren hørte prosjektleder Egil Johansen fortelle om raushet og likeverd: Re og Tønsberg har like mange representanter i Fellesnemnda, annethvert møte legges i Re og Tønsberg, har den ene lederen i et utvalg får den andre sekretæren, og så videre.

– Det er ikke en selvfølge, gitt at Tønsberg er fire ganger større enn Re. Tønsberg viser en raushet ved å ønske likeverd i sammenslåingsprosessen, sier prosjektlederen.

Kommunesammenslåingsprosessen kommer til å vare lenge

– TA DET TIL DEG! Ministeren skryter av Re-ordføreren, og ber ham ta det til seg. Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) smetter inn i samtalen at Tønsberg har tross alt også hatt en kommunesammenslåing tidligere de også, med Sem. Foto: Stian Ormestad.

– Også skal vi ikke se bort ifra at mindre kommuner kan ha vel så gode eller bedre løsninger på hvordan ting skal gjøres, enn store kommuner, skyter ministeren inn.

ENGASJERT: Virksomhetslederne i nye Tønsberg kommune fikk høre en engasjert minister med mye på hjertet. Foto: Stian Ormestad.

– Det er nok mye å lære for store kommuner av mindre kommuner, like mye som den andre veien, mener ministeren, med ivrige nikk fra sidelinja fra Re-ordføreren.

Fra 1. januar 2020 er Re og Tønsberg en kommune: – Vi er i en krevende prosess, der vi trenger å møtes sånn som dette for å diskutere utfordringer underveis, forteller prosjektlederen til ReAvisa om møtet på Våle samfunnshus.

Straks er det tid for lokaliseringsdebatt – hva skal ligge hvor. Det blir nok ikke mindre diskusjon rundt det.

– Kommunesammenslåing er ikke gjort på ett par-tre år, men noe som kommer til å vare godt inn i 2020-åra, spår prosjektlederen.

GOD STEMNING: Sammenslåingsprosessen er krevende. Her henter virksomhetslederne i den nye kommunen inspirasjon fra kommunal- og moderniseringsministeren, ordførere og prosjektleder. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Vi tar med oss suksessfaktorene fra Re-prosessen.

Les også: Innbyggermøte så å si uten innbyggere.

Ja, Re er stort i areal. Men veit du hva? Kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

Les mer om kommunesammenslåing.