Nå er ungdomskoordinator-stillingen lyst ut

FLOTT RE-UNGDOM! En drømmejobb? Da bør du søke innen 6. februar! Bildet er fra den fantastisk flotte Ung i Re-presentasjonen i mars i fjor, der ungdommen sjøl fortalte om hvordan det er å være ungdom i Re. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Vil du jobbe med ungdom i Re?, spør Re kommune – og ønsker svar innen 6. februar.

Bakgrunn: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

«Vi søker ungdomskoordinator i fast 100 % stilling. Hovedansvaret for ungdomskoordinator er å planlegge og tilrettelegge for gode møteplasser for ungdom i kommunen», heter det på Re kommunes nettside:

En som skal stå på for ungdommen i Re

POLITISK VERKSTED: Våre folkevalgte ble satt på skolebenken da Re-ungdommen fortalte om hva som er viktig for dem. Foto: Stian Ormestad.

Kompetansen som etterspørres er relevant utdanning fra høgskole eller universitet, god relasjonskompetanse og samarbeidsevner og som kommuniserer godt med ungdommen, og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Du bør også ha kompetanse og interesse for digital kommunikasjon, erfaring fra selvstendig arbeid, og det må påberegnes arbeid på kveldstid.

Spørsmål kan rettes til kultursjef Ida Johre, telefon 970 39 410 eller epost ida.johre@re.kommune.no. Søknadsfrist er 6. februar 2019.

Et resultat av Ung i Re-prosjektet

SA KLART IFRA: Barne- og ungdomsrådet i Re jubler over at det blir oppretta en egen ungdomskoordinator-stilling. Foto: Stian Ormestad.

Stillingen som det nå søkes kandidater til er oppretta etter ønske fra ungdommen sjøl.

Gjennom Ung i Re-prosjektet ble funnene i Ungdata-undersøkelsen presentert, diskutert og alle ønskene fra ungdommene sjøl sortert og presentert for våre folkevalgte.

Rådmannen foreslo å oppfylle ungdommens ønske. Men ettersom saken gikk gjennom politisk verksted, hovedutvalg og formannskap gikk et bare knapt flertall for opprettelsen – med en eneste stemmes overvekt.

I frykt for at et av de aller største ønskene fra ungdommen sjøl skulle vrakes, mobiliserte Barne- og ungdomsrådet i Re stort for å bli hørt av våre folkevalgte før det avgjørende kommunestyremøtet på tampen av fjoråret.

Det ble det enda et knapt flertall for opprettelsen av ungdomskoordinator-stillingen.

Og Barne- og ungdomsrådet i Re jubla for det.

Helt på tampen av Re kommunes eksistens

POLITISK VERKSTED: Ungdom og folkevalgte snakka om hva som var viktigst for ungdommen sjøl. Et sted å møtes, og en koordinator for uorganiserte aktiviteter, var noe av det viktigste. Foto: Stian Ormestad.

Stillingen opprettes rett før sammenslåingen med Tønsberg, og ungdomskoordinatoren skal også snakke Re-ungdommens sak i sammenslåingsprosessen.

Etter sammenslåingen 1. januar 2020 vil stillingen administrativt plasseres i virksomhet «Ung i Tønsberg».

Bakgrunn: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Les også: Foreslår å bevilge en million kroner til ungdomstiltak

Les også: Ungdommen i Re ble spurt, men frykter de ikke blir hørt.

Les også: Barne- og ungdomsrådet: – Helt fantastiske nyheter!

Les mer om skolene i Re.

, ,